آوای دل
معین سجادی
معین سجادی
معین سجادی

سعید چرخچی

 • avatar بهانه
  تو بودی نازنین من . بهانه
  در این شور و شرار عاشقانه

  درون نرگس چشمت سرشتند
  دو صد وجد و سماع عارفانه

  تجلی کرده عشق اندر وجودت
  تو خانه بودی او ارباب خانه

  شمیم موی او در گیسوی تو
  صدای دلنواز او ترانه

  اسیر کوی او بو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آسمانی
  در نهایت بی رنگی

  از مرز گلایه های بنفش

  و

  بغض های خاکستری

  می گذرم

  شادی های قرمز را به تو می سپارم

  و روز های سبز را به سبزینگی ها

  در طوسی بهت و حیرت

  از زردی نفرت می گریزم

  و تمام آبی هایم را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کاشکی ......
  من سکوت بال یک پروانه بودم کاشکی
  عاشق پرسوزی جانانه بودم کاشکی

  یا که در خیل عظیم عاشقان کوی او
  از همه عاشق تر و دیوانه بودم کاشکی

  در هوای کوی او بس بی نشان افتاده دل
  ساقی آن باده و میخانه بودم کاشکی<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شاید ...........
  از سکوت سردم پزواکی ساخته ام
  تن خسته و غریب ....
  شاید بفریبد آنچه را که فریاد نامیده اند
  شاید از آنسوی وازه هایی که بوی ترا می دهند
  لبخندی را به عاریت گیرم و زهرخندی را به سخره .
  .................
  شاید هنوز ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باغ صحبت تو .....
  با ماست خاطراتت بس نغز و شاعرانه

  سرچشمه از تو دارد این شور عارفانه  منزل گزیده ای در جایی که عندلیبان

  مشغول نغمه باشند هم صبح و هم شبانه  گویی که مستی ما از ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar توبه
  از توبه توبه کردم تا دل به تو سپردم

  بی یاد رویت ای جان یک دم به سر نبردم  از یاد برده ای تو تاریخ هجرتت را

  ایام رفتنت را هر لحظه من شمردم  یک دم به دوری از تو ط

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آخشام ( عصر )
  آخشام الموش اوره یه غم جالانیر
  هچ آزالمیر بو کدر . درد قالانیر

  یادا سالدیخجا گچن گونلریمی
  وارلیغیم چالخالانیپ . پارچالانیر

  هچ اولارمی کی باهار قارلا دولا ؟
  او شیرین خاطره لر . بوردا سولا ؟
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صبورانه

  ز هر بود و نبودی خسته بودم

  صبورانه به تو دلبسته بودم  قلندروار در آیین مردان

  به پای عشق تو بنشسته بودم  سبوی عالم و پیمانه جان

  به یاد ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیستان ( بخش دوم )
  درون ذره ها جاندار و بی جان
  بسی حکمت از او پیدا و پنهان

  ز دریای عظیم مهر این ماه
  فقط یک قطره ما را کرده در چاه

  اسیر ناز یک لبخند اوییم
  همه دلبسته یک تار موییم

  بسی عاشق که این دلدار دا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تار مویت
  به هوای روی و خویت بنشسته دل به کویت

  به امید آنکه دستی بکشد به تار مویت  زان دمی که از خمار دیده تو باده نوشم

  دل اسیر عکس رویی که فتاده در سبویت  منتظر نشسته زا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کوچه ما
  کاش از کوچه ما باز گذر می کردی

  شب تنهایی ما را تو سحر می کردی  در و دیوار دل عادت به هوایت دارند

  شور اگر هم نکنی باز شرر می کردی  یاد داری که گلی کاشته بودی در

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جلای هجران
  نسیمی بود و ما را هم نوایی

  ز الحان خوشت شیرین عطایی  بهاری آفتابی گلعزاری

  دلم هم صحبت بالابلایی  زمین رام آسمان رام و دل آرام

  بهاری دلکش و باد صب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خندید و رفت

  ناگهان بر عشق من خندید و رفت

  بی وفایی از وفا بگزید و رفت

  کوچه باغ سبز احساس مرا

  پرسه ای زد بی هوا چرخید و رفت

  گاه رفتن الوداعی هم نگفت

  از سر پیچ جفا پیچید و رفت

  یادش اما در دلم جا مانده بود

  این عطا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بوی شقایق

  دوش تا عکس تو در باده پیمانه دمید
  عطر گیسوی تو در گلبن و گلخانه دمید

  دل به دیدار رخت مست شد و بوی تو باز
  بیگمان در حرم و مسجد و میخانه دمید

  شرح چشمان تو و غمزه آن نرگس مست
  حالتی بود که در مست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar می الست
  ار عشق مرا نشانه دادند

  بر خاک گلم اشاره دادند

  گفتند و نوشتند و سرشتند

  پس باده عارفانه دادند

  از عشق سروده ای سرودند

  بر گوش من این ترانه دادند

  زان روز ازل به حیرت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دولت عشق
  امروز خبر زان بت جانانه رسیده

  پروا نکن ای شمع که پروانه رسیده


  مدهوش ز بازیگری دولت عشقم

  آخر تو ندانی که چه شاهانه رسیده


  در حرمت ویرانه بیت الحزنم بس

  انگار که ز

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آسمانی
  در نهایت بی رنگی

  از مرز گلایه های بنفش

  و

  بغض های خاکستری

  می گذرم

  شادی های قرمز را به تو می سپارم

  و روز های سبز را به سبزینگی ها

  در طوسی بهت و حیر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ای عشق
  چه سامانگر چه بی سامانی ای عشق

  چه درمانگر چه بی درمانی ای عشق  حریم سیر تو افلاک و انجم

  سبک پر از سبکبالانی ای عشق  مرا چشم و توان دیدنت نیست

  چ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تقارن طبیعت
  باز دل آسمان گرفته
  و تقارن طبیعت بی حضور تو
  در هم
  ........
  جاده بی انتهای حسرت را پایانی نیست
  و
  چکاوک اندیشه نمی داند
  راز بهار را
  در گوش کدامین شکوفه صادق
  باز خواند
  ........

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گوشه عزلت
  شمع شب افروز ما قصه هجران توست
  خون دل از دیده و ناوک مزگان توست

  از چه ندارد قرار این دل مدهوش ما
  بی شک از آن نکهت مجمره گردان توست

  درگذر از صحبت جور و جفا و خزان
  بوی بهاران همه لعبت چشمان توست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گونه های شعرم
  روی گونه های شعرم قطره ای چکیده امشب
  حال و بیقراریم را کس چنین ندیده امشب

  می روم ترا بجویم در هوای بیقراری
  شاید عندلیب جانم بوی گل شنیده امشب

  عزم دیدار تو کرده بی گمان دل صبورم
  مسلخ دو چشم مستت دل به

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیمه شب
  نیمه شب دوش صدایت کردم
  آنچه در دیده و دل بود فدایت کردم

  یادت از پشت اقاقی سر زد
  واله و مست نگاهت کردم

  لب گشودی و کلامی گفتی
  جان به قربان کلامت کزدم

  غنچه ای بود در

  ...

  نمایش کامل شعر