آوای دل
d
d
d

سیدحسین احمدی

 • avatar خلیج نیلگون
   خداحافظ، ای خلیج نیلگون فارس

  خداحافظ کشتی های پهلو گرفته

  خداحافظ اسکله های زیبا

  خداحافظ غروب دریایی

  خداحافظ عبادت هایی به آسانی نگاه

  غم هایم را با تو تقسیم خواهم کرد

   ای دریای بیکران

  و سهم م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بی قرار


  سلام خدایا

  وقتی ستایش گران تو

  شروع به ستایش می کنند

  قلبهای آسمان به تپش می افتد

  تمام موجودات بی قرار می شوند

  ستارگان می درخشند

  خورشید بی تاب می شود

  خود را غرق می کند در پشت کوهها و دریاها
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دوباره بهار
  سلام خدایا

  دوباره بهار می آید
  دوباره پرستوها بازگشته اند

  و در آسمان پرواز می کنند

  شیرجه می روند

  انگار قلبشان پر از شادی است

  آسمان آبی ست

  آبی تر از همیشه

  میشود دوباره نفس عمیق کشید

  پر از ست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فکر و ستایش

  به نام خدا

  خدایا اگر بمانم تفکرم ستایش تو خواهد بود

  و اگر پرواز کنم پروازم به سوی تو خواهد بود

  دکارت می گوید می اندیشم پس هستم

  تو را ستایش میکنم خدایا پس هستم و خواهم بود


  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وقت اجل
  به نام خدا
  خدایا لحظه ای که فکرش را نمی کردم رسید
  دنیا برای من به پایان رسید
  دیگه اینجا دنبال آرامش نمی گردم
  دلِ من به حرفهای تو، رسید
  روح من بی تاب شده
  بی تابِ هرلحظه بودن در کنارتو
  بوی بهار بوی بهشت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مفهوم عشق
  به نام خدا
  مفهوم عشق را از پرستوی عاشقی بپرسید که در زیر تگرگ های بهاری دست از پرواز* نمی کشد;
  مفهوم عشق را باید از خورشید بپرسید که میلیارد ها سال است طلوع و غروب** می کند و هیچگاه نگفته است من از این تکرار خسته ام;
  مفهوم عشق

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کوهها
  به نام خدا
  در بلندی کوههای سفید شده از برف
  در ذرات سفید ابرها
  در درخشش خورشید، این نورانی ترین چراغ دنیا
  در پرواز آبی و بهاری پرستوها
  خنده ای می بینم
  که به من می خندد
  از استرس فقر و بیچارگیم
  غا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تا حالا
  به نام خدا
  تا حالا غروب را با طلوع اشتباه گرفته اید
  تا حالا کوهها را با دریا یکی دیده اید
  ابرهای سفید را در حال حرکت و ستایش خدا دیده اید
  تا حالا عاشق شده اید
  بی تاب شده اید
  حرفها را درون خود قورت داده اید...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حس می کنم
  به نام خدا
  انگار که کوهها دوباره متولد می شوند
  انگار که خورشید پر نور تر شده است
  حس میکنم باد ها روح مرا تکان می دهند
  انگار که آسمان آبی تر شده است، پاک تر
  انگار که ابرها سفیدتر می شوند
  حس می کنم بهار می آید<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آرام
  به نام خدا
  خدایا به ذات تو که دسترسی نیست
  وصفات تو نیز که عین ذات است
  وتنها راه دیدن تو تجلی جمال توست در آسمانها و انسانها
  از انسانها که ناامید شده ایم
  پس قلب های یک عاشق
  و چشم های اشک بار
  وهنگامیکه گ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar و هنگامیکه
  بسم الله الرحمن الرحیم
  وقتی پرستویی پرواز می کند و آسمان را می شکافد
  وقتی نور خورشید چشمان مرا را می زند
  وقتی آبی آسمان و سفیدی ابرها در هم تنیده می شوند
  وقتی قلبها با یاد تو(خدایا) به تپش می افتند
  و اشک ها از شدت ه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سرزنش
  سلام خدایا
  کاش کسانی که زلیخا را سرزنش می کنند لحظه ای یوسف را نشان می دادی
  تا ببینی که بیخود از خود می شوند و دست ها می برند
  کاش کسانی را که در توحید تو، سرزنش ابراهیم می کنند لحضه ای ملکوت آسمان ها و زمین نشان می دادی
  تا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بی تاب
  به نام خدا
  بی تابم
  بی تاب تر از مادری کودک از دست داده
  بی تاب تر از پرنده ای که از هجرت دوستان وامانده
  بی تاب تر از ستایش یک فرشته
  بی تاب تر از درخشش یک ستاره
  خدایا بی تاب رسیدن لحظه تسبیح تو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پایانِ من
  به نام خدا
  خورشید غروب میکند
  وهلالِ ماه، باریک;
  وستارگان درصبح، خاموش;
  وابرهای سفید، ناپدید;
  وبرگ ها، خشک می شوند
  وپاییز، پایانِ ستایش پرستوهاست
  وپایانِ من;
  هنگامیکه نتوانم تورا تسبیح کنم در طلو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آسمان شب
  به نام خدا
  و هنگامی که تمام نَفَس های تیره خوابند
  بیدارمی شوم وبه آسمان می نگرم
  پراز ستاره های درخشنده
  وفرشتگان پرنده
  وآسمان پهناور
  با کهکشانهایی شناور
  پرازصدای ستایش ودرخشش
  وتمام آسمان شب، مرا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar انتظار
  بسم الله الرحمن الرحیم
  دیروز پرستویی را دیدم که رد شد ورفت
  والان هواپیمایی درآسمان، که پرواز می کند
  ودرسمت راستم خورشید
  ودر سمت چپم ماه
  وزیبایی های تو خدایا، تمام نشدنی
  وقتی خورشید غروب می کند دوباره کوهها م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قافیه
  به نام خدا
  درجستجوی قافیه
  گم می شود افکارمن
  با ترسِ از رسواشدن
  از عشقِ تو، اشعارمن
  قلب من وتنهایی ام
  رازِغم پنهانی ام
  یک آسمان دردِدلم
  بغض درون، بی تابیم
  با یادتو پرمی کشد
  غم ها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زمین یا آسمان
  خدایا سلام
  به زمین نگاه کنم یا آسمان
  به زمین می نگرم، جای قبور مردگان
  به آسمان می نگرم، پرواز شاد پرندگان
  به زمین می نگرم، تاریکی
  به آسمان می نگرم، درخشش ونور
  زمین پراز مریضی
  آسمان محل ریزش رحمت
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چیزی برای گفتن
  به نام خداوند بخشنده مهربان
  ابرهای سفید و خاکستری
  وآسمان پاک وآبی
  وخورشیدطلایی
  وقلب های پاک که خوشحال از آفرینش زیبای خداوند
  به آسمان نگاه می کنند
  وتسبیح فرشتگان
  در آسمان شب ودرخشش ستارگان
  وماه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هدف
  به نام خدا
  هدف ازآفرینش هر موجود
  به کمال رساندن تمام ظرفیت های وجودی آن موجود
  وخداوند هدف راتعیین کرده است
  وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون
  پس خدایا تورا ستایش میکنم
  وتورا می پرستم
  رها وآزاد از هرچه م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ستایشگر
  به نام خدا
  ازکشورهای بزرگ بگذروپهناور
  به جزیره ای خواهی رسید
  وخانه ای کوچک
  با حیاتی پر از درختان سبز
  ودرآنجا چشمی، به آسمان دوخته
  آسمان آبی وپهناور
  یک ستایشگر.

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فاصله
  به نام خدا

  به فاصله یک نگاه
  به آسمان
  درشب
  فهمیدم که فقر وبیچارگی دروغی بیش نیست
  ومحدودیت فریب
  به بی نهایت فکرکن به بی نهایت دور
  در لابه لای کهکشانها
  آنچه خواهی دید، ستایش فرشتگان وسیاه چ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هیجان
  به نام خداوند بخشنده مهربان
  ای آسمان پروازکن!
  و ای خورشید بدرخش
  و ای پرستو غروب کن
  و ای ماه آبی، تجلی زیبایی تو مرا می کشد
  از هیجان ستایش تو بی تاب شده ام
  دوست دارم خدایا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رازپرستو
  به نام خدا
  پروازکن،رهاشو،بال بزن،بالابرووافکارت راپروازبده
  فکرکن به این همه زیبایی ها،به آسمان بنگر،پروازکن به بی نهایت،رهاشوازخاک تیره
  ازاین همه کثافت،بلندشوازروی زمین،آزادانه،رها،دل بکن بلندشو،به آسمان آبی پروازکن،آزادانه باسر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صدا
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ازقلب من دیگرصدایی نمی آید،
  خاموشه-خاموش،اطرافم پرازهیاهوی برای هیچ شده،
  پرازصداهای نامفهوم،قلب تاریک مرارهاکن
  تودرخانه های روشن جاداری،قلب من بی صداشده است.
  نورتورخت بسته ازقلب های تاریک وپرش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قسم
  in the name of allah
  قسم به پرستوهاهنگامیکه سروصدایشان دوباره
  درآسمان آبی شنیده می شود
  قسم به درخشش خورشیدهنگام غروب که زردطلایی است
  قسم به آسمان آبی که هواپیماها درآن خط می اندازند
  ومسافت هارا به سرعت ط

  ...

  نمایش کامل شعر