آوای دل
d
d
d

پارسا شجاعی

 • avatar آهوی تجن


  تا سحر نیست روا در بر یاران که بخفت
  حرف من نیست که این جاهل فرزانه بگفت
  زانکه آهوی تجن باز رمید از چمنم
  سرّ دل در ره زاغان نتوانست که گفت
  بسکه تازید سمندم به چمنزار گنه
  گرد اندوه ز بارم نتوانست که رُ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شب یارانه
  ای مردم بیچاره بیایید که رفتم
  وز غمکده ی خویش درآیید که رفتم
  بودیم چو هم ساغر و ما مفتی این بزم
  از مفلسی خوار منالید که رفتم
  هر کو که خطا کرد در این قافله سالار
  از من همه تقصیر بگویید که رفتم
  گر موی در این خا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آتش بس ایام  چه خفته در پس آن صورت آرام این شب¬ها
  که وحشت میهمان بستر شد؟
  پس از آن اخگر و
  وین آتش¬بس ایام
  چه رازی اندرون پرده¬ی خاکستر شد؟
  چرا سگ،کین همه بر درگه دیده
  نگهبان حریم حرمت اشک می¬گشتست<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خلوت انس
  وقتست که بنشینم و قدری بنوازم
  چون شمع به یک جا شوم و خویش گدازم
  من باشم و یادی ز مه مجلس یاران
  با رقص نگارم دل بیچاره ببازم
  از پرده ی سنتور غباری بزدایم
  آواز مصیبت ز دل غصّه بسازم
  در دفتر مشقم که ز این خاک گرفتم
  قصه

  ...

  نمایش کامل شعر