آوای دل
d
d
d

علی نعیم

 • avatar قهقرا
  جانا بیا به کلبه مهر و وفای من
  درد نهفته بین غم بی انتهای من

  من زخم دیده ماهی دریای ظلمتم
  زهرا به آب و خون جگر شد غذای من

  خوش بود روزگار به کامم دریغ و داد
  غافل از آن که سیل ستم از قفای من

  دل دادم از برای رفیقان مدعی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چشم اشکبار
  توان دل بگرفتی تو ای نگار از من
  بیا به ماتم دل چشم اشکبار از من

  به تیر یک مژه تو صید میکنی خوش باش
  شکارگاه دلم از تو و شکار از من

  بهار فصل گل و بلبل و چمن زار است
  بیا به بستر گلها شکوفه زار از من

  به چشم دل ز پس دیده ها ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بهار من بگذشت
  سحر بیامد و شبْ انتظار من بگذشت
  ز کوچه های دلم یاد یار من بگذشت

  خدایْ شاهد من بر دلم چه خون افتاد
  بسوز و آه و غم و درد روزگار من بگذشت

  نیامد آنکه بگفتا در انتظار بمانم
  ببین چه ها به دل داغ دار من بگذشت

  به حسرتی سر راهش ن

  ...

  نمایش کامل شعر