آوای دل
d
d
d

محمد مظفری خواه

 • avatar آری امشب

   ....آری امشب عشق صرف با تو بودن میشود
   دیدگانم تا سحر از دست تو تر میشود

  ..... انتظار آری به پایان میرساند شکوه ها
   لیک عمرم در فراقت بازهم,سر میشود

  .....دامن ظلمت بگیرد تاروپود هستی ام
   غنچه عشقم بدس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بی تاب

  هوای عشق تو دارد,دل پر درد و بی تابم
  شب و روزم سیه گشته,برس دیگر بفریادم

  خزان گردیده بعد از تو,تمام باغ و بستانم
  نرفته بعد تو حتی,دمی اشک از دوچشمانم

  من هر شب با خیال تو,سری بر سجده بگزارم
  نمی آیی کنارم,مهربانم بهترین یارم<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برگرد


  برگردو ببین که صبر دل سر شده است
   پیشانی ام از هجر تو پر تب شده است

  معشوقه بی نظیر,تنها تو بیا
   بین غنچه عشق من,که پر پر شده است

  وصلی که تو وعده داده ای گشته فراق
   با رفتن من حال تو بهتر شده است
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خلوت

  بی شک به خلوتم ,هر شب مرور می شدی
  هردم تو با منی, با آنکه دور شدی

  صد بار گفتمت, با ما جفا مکن
  زجرم ندیدی و سهم عدو شدی

  عمر و جوانیم,شد پایمال عشق
  قسمت چنین شد و, عاشق به او شدی

  با ناز چشم تو, هر شب روم بخواب
  رفتی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar می روم
  میروم با بار عشقم از برت
   میروم گردد رقیبم همسرت

  میروم تا شاد گردی عاقبت
  رفتنم گشته کلام آخرت

  ناله کردم روز و شب, با یاد تو
   خون بجای اشک ریزم ازغمت

  چشمهای خیس را عادت شده
  گریه های نیمه شب بر بسترت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تمنا
  تمنا

   تمنا میکنم امشب بحرفم گوش کن قدری
  نمیدانم توهم مانند من چون کوه پر دردی؟

  دلم تنگ و تو دور از من شدی آخر
   تسلای دلم باشی, اگر یک لحظه برگردی

  غروب آخرین دیدارمان شد غرق در تشویش
  زدی آتش بجان, با آن همه سرد

  ...

  نمایش کامل شعر