آوای دل
معین سجادی
معین سجادی
معین سجادی

مبین مرتضوی

 • avatar او
  بین  دلم  و آن دلش  راه  دور  بود
    من ز آدمیان  بودم و او  حور بود

  من  از خاک  بودم  و  وی  از طلا  
    لا شک  او فسانه ای  از نور بود

  هزاران خاد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نور
  زندم  ای  خورشید! زاین  گرمای  تو
    نیست  زجری  مرا  جزین  سرمای  تو

  نیاز  من  به  تو  دانی  چه  را  ماند؟
    چو لابه ی  لاله  که  ن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar منشا عشق
  منم قطره ای درون پاژه ی تو
    حدیث عشق است هر واژه ی تو

  خدا از مهرش در قلبت دمیده  
    بشر  پشتش  در آستانت  خمیده

  تو پناه  و مامنم بعد از خدایی
    تو از هر خلق و مخلوقی جدایی

  گر گرا

  ...

  نمایش کامل شعر