آوای دل
d
d
d

رضا زمانی

 • avatar خانه دوست

  همپای من شو همصدایم شو بیا با من
  همراه من شو همنوایم شو بیا با من

  در این شب تاریک ظلمت خیز جانفرسا
  دستی بده آغوش بگشا و بیا با من

  اینجا که دیگر بر نخواهد گشت خورشید
  تا گرگ و میش مشرق دیگر بیا با من

  گر بین خویشانت دگر

  ...

  نمایش کامل شعر