آوای دل
d
d
d

محمد جامی

 • avatar دیوانه


  ازبس که غم به سینه من چنگ می زند
  پای دلم به راه وفالنگ می زند

  بیچاره دل که درهمه عمرازغم نگار
  مجنون صفت به سایه خودسنگ می زند

  دیگر ز روزگار و زعالم  بریده ام
  وقتی نگاه آینه هم زنگ می زند

  اینک منم شکسته دراین

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سربازکوچک


  آه از گلی که درعطشی بی حساب سوخت
  در آسمان کرب وبلا چون شهاب سوخت

  بردست باغبان شده بودازستاره پر
  مهتاب صورتی که دراین آفتاب سوخت

  ازدست کینه دل نامردمان دهر
  تیری برآمدو پسر بوتراب سوخت

  چون گل شکفت خون گلویش به روی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چیزی که عیان است

  تا پسته خندان لبت بادگرانست
  نبضم همه شب ای گل من درنوسانست

  در روز و شبم نیست تفاوت چه بگویم ؟
  وقتی که دوچشمم همه را درجریان است

  هم بسترمن غم شده  و مونس من غم
  تا خوب بدانی که غمت هم نگرانست

  ترسم که شبی چشم مراسی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گلایه

  من عاشق کوچه های چشمی مستم
  دیوانه پیچ کوچه بن بستم

  ازهرچه که بود دل بریدم جزتو
  دیشب که دخیل خود به چشمت بستم

  ---------

  من زاده شام تاربی فریادم
  زخمی نگاه هرزه صیادم

  تا چند به بخت بد بنالم وقتی
  برده  اس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حالا

  وقتی که ساز زندگیمان کوک باشد
  غم باتمام بودنش مفلوک باشد

  فرقی ندارد حرف دل شعر است یا نثر
  اما نباید پیش زن مشکوک باشد

  #############

  امروز خدا به حال ما می خندد
  جبریل به قیل  و قال مامی خندد

  مغرور ازآنکه م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تو
  ما ساده دلیم وبی خبرحرفی نیست
  تو رند و حریف و رهگذر حرفی  نیست

  من هر چه تو فکر می کنی اماتو
  یک شاعر خوب این گذر حرفی نیست

  -

  در باغ دلم  بهار یعنی مردن
  و زدوری تو قرار یعنی مردن

  یکباره بگوکه مردنم می خواه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قصه گو


  من غزل سازشبي بارانيم
  قصه گوي ماتمي پنهانيم

  تازچشمت چشمه اي سرمي زند
  گريه ميخواهد دل طوفانيم

  مصرع سبزغزل درچشم توست
  لحظه اي كزدورترميخوانيم

  ازصفاي چشم مستت خوانده ام
  درمناي عشق توقربانيم

  گشته ام عمري كه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مصیبت نامه
  سرمن خورده به طاقی که خودم ساخته ام

  مانده ام توی اتاقی که خودم ساخته ام

  بایدامشب به وصالش برسم تادم صبح

  بگریزم زفراقی که خودم ساخته ام

  دیگرازدست خماری خودم خسته شدم

  بسته ام زین ویراقی که خودم ساخته ام

  میروم ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هوای دل من


  هوای توداردهوای دل من
  تورامی شناسدخدای دل من

  دراین شام تاری که غم میستیزد
  تویی آن که داردهوای دل من

  دراین ظلمت غم فزامانده روشن
  به نورامیدت سرای دل من

  تومهری توماهی به دورازگناهی
  توتندیس عشقی برای دل من
  ...

  نمایش کامل شعر