آوای دل
worker
worker
worker

جلال حدیدی

 • avatar گریه
  بیا به حال هم امشب نمی  گریه کنیم
  به یاد خاطرات گذشته همی گریه کنیم

  چرا شکست شکوه بهار شروع
  خزان زده برگ امیدم  کمی  گریه کنیم

  شهریور 93 به یاد ح خ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خار۱
  در طریق عاشقی گام نخستم برد-برد

  ره به لیلی نا رسیده  در قمارم باخت - باخت

  شب به امید سحر  آواره  و محو سراب

  خانه ای ویرانه از بن  در نمایش ساخت-ساخت

  خط و خال روی ماهش  زهر کینش در نهان

  از جن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شب
  به دارم می کشند در وسعت شبهای شوم آلود

  به دارم می کشند با تیرک تزویر محرم در طواف تیرگیها

  به دارم با هزاران آیه از نور  که خفاشان مشتاقانند در مرگ تنی خسته زبیداد تبسمها

  به دارم.........

  و شب می نوش و سرمست از خرابیها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شیرین و لیلی

  چه شیرین است هنگامی که شیرین روی برتابد

  که ای فرهاد دل را هل که از من عشق سرتابد

  اگر مجنون به دام افتد که دل را بر دل آلاید

  رخ لیلی به دامانش هزاران گل چو پرتابد


  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گرگ

  تو میدانی که اشکم از سکوت است

  تو میدانی که فریادم رسا نیست

  تو می دانی

  که باران خورده ای را

  به دامن پروریدن رسم شبهاست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سبو

  گریه نکن سبوی روح سحر نشانه می دهد

  گل چو ندید روی تو به غم کرانه می دهد

  گریه نکن سحر که من محو تماشای تو ام

  دود که چشم راگرفت گریه روانه میدهد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اشک
  ای اشک از دیده ببار آتش به جان افتاده است
  ساقی بیفشان باده راجام غمم بی باده است

  چاه علی لبریز گشت از قصه های تلخ دوش
  تلخی به کامم چون شکر افتاده است افتاده اشت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar درد
  مفهوم درد یعنی سکوت در کوچه های انتظار
    آغشته از بوی شفق پا در بقای انتظار

   مفهوم درد یعنی حضور در حال و روز خستگی
    خشکیدن اندازه ها در ماورای انتظار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رهنورد
  برو ای رهنورد شب من ا ز جام شبت مستم

    شکستی عهد پیشین را بریدی ساغر از دستم

  نشاید چشم را بر بست به شورستان چشمانت

    گلی پژمرده ام  کردی که تا آخرچنین  هستم

  ...

  نمایش کامل شعر