آوای دل
d
d
d

عباس شبانی

 • avatar ساده دل
  همه حرفات که دروغ بود
  همه قولات که دروغ بود
  همه احساسی که داشتی
  می دونم اونم دروغ بود
  *
  همه چی رو دادی برباد
  خسته ام ای داد و بیداد؛
  نمی دونستم از اول
  آرزوهام رفته برباد
  *
  منه ساده رو ببین که
  دل به عشقت داده بودم
  و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حقیقت

  همه حرفات که دروغ بود
  همه قولات که دروغ بود
  همه احساسی که داشتی
  می دونم اونم دروغ بود
  *
  همه چی رو دادی برباد
  خسته ام ای داد و بیداد؛
  نمی دونستم از اول
  آرزوهام رفته برباد
  *
  منه ساده رو ببین که
  دل به عشقت داده بودم<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عشق

  اونقدرخسته ی خستم
  انگاری بدجور شکستم
  انگاری باتبر تیز
  زد و از وسط شکستم
  کاش با این که زد شکستم
  راضی باشه اون ز دستم
  امون ازاین دل مستم
  پای عشق تو نشستم
  تا همیشه با تو هستم

  ...

  نمایش کامل شعر