آوای دل
d
d
d

اعظم محمودی

 • avatar خلوتی با دل شبی...
    با دلم چون خلوتی مستانه میکردم شبی
  در نظر بازی به آتش باز میکردم تبی

  عزلتی در من شرر افکنده هر شب تا سحر
  مرده باشم شرم دارم، شرم حتی زین کفن

  آنچنان سنگین تنهایی شدم در این زمین
  گاه میبویم که مرگم آمده پا در کمین

  م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عشق در دل دفن شد
  من دل عاشق مداوامی کنم
  با دو رنگی ها مدارا می کنم

  با عبور از روزن چشمان تو
  دیده ات را غرق دریا می کنم

  گفته بودم شهر بی رونق که نیست
  از هوس از ناجوانی دور نیست

  من کسی دیدم که غوغا می کند
  هر نفس یک شاخه گل بو می کند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صبر
  من چهره گل هستم سایه بان عشقم کو
  هم پای غزل جستم دیده بان مهرم کو

  سیلی زده شد حسم،بخشیدمو خندیدم
   این چنین نمی کردم زهر غم ببلعیدم

  این سکوت اگر خوش نیست من به آن عجین گشتم
  هر بار که با شمعی پا به پای آن گشتم

  هرکس که

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دلشادم از شادی تو

  من سلامت کردم ،و تو هر بار به من می خندی

  و تو لبخندت را به عبارات وو سخن میبندی

  من سلامت کردم...

  و تو هر بار نگاهت پرشد

  و تو انگار به چندین نفری پابندی

  به تو لبخند زدم و نشانت گم شد

  و من هر بار که رد میشد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جان به نفس پابند است

  چه شود در دل ما شعله عشقی باشد
  مگر این است فقط شمع مزاری باشد؟

  دل افسرده مزاقش به چراغی خوش نیست
  عزم در کوی گذر ،یا که سخن هم خوش نیست

  آتشی شعله زد از جان که نظر بر ما شد
  شورو حالی که به دل ،عشق زدو برپا شد

  چشم بگشا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زیبایی این عشق
  آنچه دیدم یک بهارازعاشقیست
  یک بهار از عمراز دلدادگیست

  یک نفس عطر خوش یاس سفید
  یک بقل آغوشی از یاد سپید

  بغض ،خود را در گلو پنهان نمود
  در غباری از نبودن رخ نمود

  آنچه دیدم یک کتاب از عشق بود
  آخرین برگش، که بد اندیش بود؟<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در اندیشه خود باش..
  اینجا که غبار خاطراتت شده خاکستر من

  جامه ها از کفن و مرگ، شد همبستر من

  نور بی جان مرا،شب به خوشی یاد نکرد

  چه توان خواست از آنی که دلم شاد نکرد؟

  نقش کار تو چنان بر دل ما غوغا کرد

  همنشینان تورا نیز سر سودا کرد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دلدادگی در جوانی
  در جوانی خوب و بد را دیده ایم
  هر کدام رسمی از آن بگزیده ایم

  بی سبب شاید شکایت کرده ایم
  مرزی از شور جنون طی کرده ایم

  با رکاب قاصدک همراه شدیم
  دل به دل دادیم بی پروا شدیم

  بایدی،در این میان عاشق شوی
  تا به رنجی از جنون لا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بهار مهربانی
  برگی از خزان اینجا با بهار در جنگ است
  صد بهار اگر باشد چشم نظرش تنگ است

  این بهار با من باش سرما زده است جانم
  بیهوده نکن دوری هم نوا شو چون سازم

  سهم من از این تکرار شد مرور چشمهایت
  لیکن به من افتاده آن کروره غم هایت

  دردی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ایمان دل
  قفلی توبساز ای دل،من قصد سفر دارم
  اینجا که مدارا نیست من حوصله کم دارم

  از حجاز چشمانم راحت گذری کردی
  رونق به نگاهم نیست ،دیدی که چه ها کردی؟

  سبزینه قلبم را در عزم تو رویاندم
  شد نهال پوشالی در غم تو خواباندم

  دل خون به کف

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar احساس ها مرده اند
  در شعر،کلامم نیست جز دردو غم و هجران
  شد دیده وو دل غافل از سهم همه دوران

  باعث تو شدی جامم خالی شده از اخلاص
  ای کاش که ما را دل می شست از این احساس

  ای دل به چه پابندی؟؟ دیریست که مجنون نیست
  در روزنه امید دیدیم که افسون نیست
  <

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خوشا به حال لیلی
  آن شب به تمنای نگاهت رویم
  تا معرکه صبح رهایت می کرد

  دیدی که چگونه عاشق دیوانه
  از درد فراق ها شکایت می کرد؟

  بوسید مرا خاطره ات در سر شب
  ای وای که این بوسه ستم ها می کرد

  تا آخر شب فکرو خیالم از تو
  ای رفته ز جامم که سراب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در تکاپوی عشق
  صمیمی با نگاهت موج دریاست

  کلامت بهترین آوای دنیاست

  به چشمانت نگاهی ساده پیداست

  که اندر ذات تو خورشید برجاست

  لبا لب تشنه امید هستی

  ببین زیبا کلامی ناب هستی

  به آرامش نوازشگر تو هستی

  کلید راه خوشبختی تو ه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رخنه در یاد
  شبی را من به یادت گریه کردم

  سحر را در نگاهم پاک کردم

  تمام آن سیاهی های شب را

  به شمعی ساده من ویرانه کردم

  چنان چشمان من رقصید در اشک

  لبم را هم به شمع آغشته کردم

  تمام خاطراتت داشت می سوخت

  که اشک دیده را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فضای آوای دل
  اینجا سخنم بسی سرودن دارد
  در چهره عشاق شکفتن دارد
  دانی که دلم از چه نوشته اینجا!؟
  از ماه و غزل گفته فراوان دارد
  از پیچ و خم زلف تو اینجا سخنی یست..
  آن صورت زیبا که تماشا دارد
  من از دل خود سخت بگفتم اینجا
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خیال باطل
  در میان آسمان باران بود
  مثل هر دم گریه ام آسان بود
  رفت آن مهرو وفایی که به دل بود شبی
  شاید از بخت منه حیران بود
  لحظاتی به مدارا سخنی می گفتی!
  در لبت زهر بسی غلتان بود
  خانه ای ساخته بودیم به عشق
  سقف آن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یاد تو...
  صبورم اما هرگاه یاد تو کردم شکسته ام
  با نبودت ای مونس جان,بال و پر را بسته ام
  می شکنم هزار بار ,اما گویم تویی یارم
  از هر کجا سخن گویم تویی لحظه های تکرارم
  اینجا در انزوای قلبم هوا سرد است
  بی تو این واژه ها چه پر درد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عیب
  چشم هایت رابه صحرا داده ام
  زلف مویت را به دریا داده ام
  باز هرجا می روم می بینمت
  کور هم باشم به دل می بینمت
  سایه رویت به رویم می جهد
  یاد تو خنجر به رویم می نهد
  خانه من از حصاری چون غم است
  کاش می دیدی فض

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ساکتی چیزی بگو..
  ساکتی چیزی بگو با من غریبه نیستی
  یا که شاید لحظه ای روزی بگویی ای غریبه کیستی؟!
  رسم دنیا این چنین بیهوده است
  روزها میمانی اما عاقبت اینگونه است
  آسمان انگار ابری وار است
  قلب ها از روشنایی تار است
  لحظه ای با من

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دست مهربانی
  رنج تنهایی به دل افزون شده
  بی قراری را ببین مهمان شده
  دل ز هر چه هست بی معنا شده
  چشم ها روی زمین محکم شده
  یک شبی را من زدم فریاد خشم
  ماه را دیدم لبی خندان شده
  کودکی دیدم ز کوچه می گذشت
  از خجالت غرق در

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دفتر غم
  من که باران را تمنا می کنم
  در وجودم عشق معنا می کنم
  من که دورم از نگاه گرم تو
  وای از سنگینی چشمان تو
  زیرو بم کردی چرا این خانه را
  خاک خاکستر زدی قلب مرا
  آه ای سنگینی چشمان تو..
  تیر آخر میزند سیمای تو<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کودک من
  شب آمد و تاریکی را بر انداخت
  کودک کوچک من سر به بالینم گذاشت
  شاید از این دیو سیاه می ترسد
  که با پنجه های تاریک سیاهش پا می گذاشت
  کودک کوچک من می ترسید
  با اشک بولورین چشم هایش سر به دامانم گذاشت
  سرش را به سین

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چشم به راه...
  زندگی رسم منو توست بیا اینجا باش
  چشم من مانده به راهت بیا یارم باش
  سازو برگیست بیایی به کنارم باشی
  جشن عشقیست اگر ساده کنارم باشی
  سایه ات روی سرم مرغ مهاجر شده است
  خانه ام در غم تو بازی طوفان شده است
  لاله سرخ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بر میگردی
  در عجب مانده دلم در دل ناباور تو
  چشم من را تو ندیدی که دلم گم شده در هوای تو
  از تو یک چیز به غارت بردم
  که دلت بود ندیدی که چه وقتی بردم
  زندگی را تو چه دیدی که ز بخت
  عاقبت می آیی به سراغ دزد دلت
  دیده بودی که

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کلبه غم
  این کلبه غم که می بینی دل من است
  همه جا خود را نشان داده غصه بی بایان من است
  می شوراند خود را در.در چشمانم
  یا می لغزاند بروی گونه هایم
  راز دل را حاشا می کند.گویم مکن ای دل!
  وای نمی فهمد می چکاند خون غم این دل <

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شهر تنهایی
  مرا با دیدگانم نیست هیچ کار .
  کزین دل اه ها دارم بسیار.
  دلم ویرانه شد در خانه یار .
  همین جا سر نهم در کوی دلدار .
  تمام لحظه های شوق من رفت .
  کسی اینجا نباشد جز ی دیوار...

  ...

  نمایش کامل شعر