آوای دل
d
d
d

سمیه مهوری

 • avatar مکتب معشوق


  من و همین هوای تو, خدا سحر نشود
  امید وصل آمد و امید تهی دگر نشود

  سخن کشید به رندی و شاهدی در پیش
  نگو از عشق بریدن که خم کمر نشود<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دلارام

  عشق به دل آمد و سایه ی اوهام رفت
  مرغ دلم پر زد و از قفس و دام رفت

  مست چو بودم شبی صاعقه ی عشق او
  در عدم آمد به من سر زد و بی نام رفت

  پنجه ی احساس دل در خود خود مبتلا
  عشق که بر دل نشست , ریشه ی آلام رفت

  گر چه ندیدم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شب هجران
  نسیم آمد که غم روبد ز دل اما دلم خون شد
  ز مژگانم که خون غلطید چون امواج جیحون شد

  کویر سینه ام در انتظار رویشی دیگر
  چه روید چون که از چشمان تو افتاد و بیرون شد

  و من تنهاترین گلبرگ این باغم چه غم دارم
  که مجنون از غم لیلا دلش لرزی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چهره مهتاب
  ماهِ روی تو که بر چهره ی مهتــاب نشست
  عشق همراهِ غــزل بر دلِ بی تـــاب نشست

  عشق چون زد به دلم، آینه و جام شکســت
  مشق عشق تو همان لحظه به مضراب نشست

  دلِ وامانــده ی من در گــذرِ آب نشســت
  پرِ پــرواز شد و گوشه ی محراب نشست
  <

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پریشانی
  گفتم که با تو باز بخوانــــم اگــــــــر شود
  این غصه در حضور تو شاید  بسر شود

  آیــــا ندیده ای تو پــــــریشــــانی ِ مرا ؟
  کم مانده است تا همه عالـــم خبـــــر شود

  آتش گرفت هستی ام از شـــــرار غــــــم
  ســوزد درون سینه ک

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رویش عشق
  " تقدیم به صاحب عصر "

  شبی ز برق نگاهت ستاره ها چیدم
  سبد سبد گل عشقت به عمق دل دیدم

  ستاره ای که درخشید و باغ دل روئید
  تمام رویش خود را  ز عشق فهمیدم

  نگین آسمان دلی پرتویی به من افکن
  که از نگاه خمار تو درد برچیدم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حدیث عشق


  نسیمی آمده امشب چو از حوالی کویت

  نشسته بر دل و جانم شمیم دلکش بویت

  پیام وصل تو را تا به گوش من برساند

  شراره می کشد از دل به سوی جام و سبویت

  حقیقتی ز وجودت رسیده تا به وجودم

  روان گذشته روانم ز چشمه ی ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نظر

  نظر بیفکن و حالم خراب و ویـــــران کن

  پرنده کوچک دل را اسیــــر زنــــدان کن

  میان برزخ و تنهایی و شب یـــلدا

  بیار باده و مستی با یقین و ایمان کن

  دوری به چند فرسخ و دل بیتاب و بی قرار

  بیا کنار من و کم از فر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وسعت عشق
  وقتی که در چشمان تو از عشق آیت دیده ام
  بی انتها عشق تو را بر بام قدرت دیده ام
  من عاشق و حیران تو ، لیلا و سرگردان تو
  سرگشته در گیسوی تو ، از عشق حکمت دیده ام
  صد خسرو و فرهاد را شیرین صفت دیدم ولی
  در یوسف چشمان تو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar لشکر عشق
  پشت دروازه ی این شهر هیاهو پیداست
  لشکر عشق به سر منزل مقصد پیداست
  بوی معشوقه و عاشق ز غزل می آید
  که وصالش به سراپرده ی دل پابرجاست
  دل عاشق که به معشوق نظر می دارد
  گوشه چشمیست که اسرار بیانش شیواست
  به هوای زحل

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شمس
  روی مگردان ز من شمس من و جان من
  عشق تو بر کام من،حک شده بر جان من
  راحت جانم تویی روح و روانـــم تویی
  رخ بنما در نظر روی تو جانــــان من
  حلقه ی گیسوی تو ، عقل به زانو کشید
  کاش ک بر دل رسد عشق به سامان من

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نسیم دلنواز
  چون نسیم دلنواز از عشق می خواند غزل
  یادم آید نقش تو بر جان من بود از ازل
  تا که در راه خطیر عشق رقصان می شوم
  عقل اول آمده با عشق در جنگ و جدل
  با نسیم عشق می گردم به گرداب بلا
  عشق حاکم می شود بر قلب سخت و بی خلل
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سوختن
  امشب اگر ساقی شوم تا صبح غوغا می کنم
  تا بی نهایت عشق را با عشق معنا می کنم
  از عشق پر شور جهان گر ذره ای سهم من است
  این عشق را با عاشقان با عشق احیا می کنم
  از جام های عاشقی گر قطره ای بر لب رسد
  من نیز گرد شعله ای

  ...

  نمایش کامل شعر