آوای دل
d
d
d

علي رفيعي

 • avatar فصل نامه
  بغض انگشت های من از درد
  گونه های کشیده ی فرهاد

  آخرین بوسه از لب شیرین
  می کنی هرچه بادا باد

  جیغ یک زن آنور دیوار
  خسته از انتظار بی پایان

  می رسد وقت زاییدن
  پشت هر سه شنبه ی آبان

  مادری شکسته در حمام
  شیشه ها را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar انقدر تلخ نباش شیرینم
  من به احساس همه بدبینم
  تا قلم دست خودم می بینم

  خیس شد واژه ی شعرم بی تو
  از الفبای تنت می چینم

  قهوه ام شیر و شکر کم دارد
  انقدر تلخ نباش شیرینم

  در مسیر خطر اندامت
  من به دنبال کمی تسکینم

  آسمان جای پرستو ها نیست...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زلال

  دلم هوای تو کرد و دوباره آدم شد
  زگریه آتش چشمم ندای ماتم شد

  ببین که در پی تو آخرین پسر بچه
  چطور وحی گرفت و نبی خاتم شد

  کدام گوشه ی چشمت به جان من افتاد
  که از زمین و زمان آرزوی من کم شد

  درخت های تنت آن چنان که می بین

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar روح تو
  روح تو در تن من زندانی است
  عشق یعنی که نفهمی هستم

  تو بگو پنجره را باز نکن
  چشم ها را که ببندی بستم

  سوت و کورم همه جا تاریک است
  بعد از این مرگ به من نزدیک است

  بی کسی درد بزرگی است ولی
  آن سر معرکه پیداست علی

  گوش ک

  ...

  نمایش کامل شعر