آوای دل
d
d
d

سیامک کیهانی

 • avatar خداحافظ
  میرسی روزی که بی شک برگ و بارم رفته است
  در خزان فصل های غم قرارم رفته است

  همچو سرداری شدم در دست دشمن ناامید
  در میان لشکر خود اعتبارم رفته است

  خسته ام مثل تمام کودکان گل فروش
  کز ازل بخت و خوشی از روزگارم رفته است

  همچو سه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خفقان


  کم بگو شعر بخوان،در خفقانم بانو
  هر غزل خنجر تیزیست به جانم بانو

  بس که تنها شده ام بین هزاران کلمه
  مرگِ یک زندگیِ در جریانم بانو

  وارث سبزی یک سر که شده عین عذاب
  لعن صدبار به سرخی زبانم بانو

  شاعری گفت به چشمان تو خ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غزل چشمان تو
  چشمهایت شعرهایم را جهانی میکند
  حس آغوشت غزلها را روانی میکند

  دستبرد از باغ لبهایت وَ مردن در خودم
  بوسه ات من را چه ساده دزد و جانی میکند!

  جبرئیل چشم تو دیشب مرا معراج برد
  لمس دستانت دلم را آسمانی میکند

  آیِنه دارِ تمام فص

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وطن یعنی...
  وطنم باز پر از شور به شادی برگرد
  به همان روز همان قول که دادی برگرد

  وطنم کوه دل و تیشه ی فرهادت کو؟
  آن همه سرو چمن خانه ی آبادت کو؟

  زایشی در نفس صبح بهارانت نیست
  عاشقی در قفس سینه ی یارانت نیست

  بابکت کو وطنم کاوه ی غرانت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گر بمانی به برم یار دل آرا چه شود؟

  گر بمانی به برم یار دل آرا چه شود؟

  امشبی را برسانیم به فردا چه شود؟

  از شرابی که به ارث از پدرانم دارم

  بُخوریم و نشناسیم سر از پا چه شود؟

  من بخوانم غزلی از نگه سرمستت

  تو همه گوش شوی بر من شیدا چه ش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شمس چشمانت
  شمس چشمانت مرا آواره ی تبریز کرد

  جرم انت الحق مرا در شعر حلق آویز کرد

  تا که بوسیدم درختان سرکوی تو را

  آن رقیب سنگدل دیشب تبر را تیز کرد

  ده قدم تا نوبهار گلفشانی مانده بود

  فتنه ها در کار من بیرحمی پای

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بهار سرد
  من برای این بهار اینجا مهیا نیستم
  رهگذار کوچه باغ صبح فردا نیستم
  جمع را حاصل همیشه کم شدن تقسیم شد!
  مرد رگبار هجوم حجم آیا نیستم
  پینه های قامت شهرم خزانی گشته اند
  سبز و رنگی نیستم دیوار حاشا نیستم
  دیرسالی شد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یکی از روی وفا پیرهن دوز نشد!
  این همه تار شدیم و نفسی روز نشد
  خام این دام شدیم و غم ما سوز نشد
  آنقَدَر سجده نمودیم ,خدا قهر نمود
  این همه قبله و دل مستی آموز نشد
  شیر بسیار شد و دایه فراوان داریم
  هیچ شیرابه مهری ولی آغوز نشد
  از چه رو شد که

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تقدیم به کسانی که عشق را نفس میکشند
  از تمام یک شاعر جرعه جرعه مینوشم
  گرچه مانده از او یک روح خسته بر دوشم
  ای پرنده زخمی دست از آسمان بردار
  روح آسمان اینجاست در فضای آغوشم
  درد تو همه گوش و چشم و زلف معشوق است
  من خود خود دردم که نه چشم و نه گوشم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تاوان
  روزگارم بوی آفت میدهد
  بوی تیغ با ظرافت میدهد
  روح من را از تنم وا کرده اند
  در درونم کوچ معنا کرده اند
  بودنم بوی نبودن میدهد
  شمع جانم رو به پایان مینهد
  بس شکستم از نگاه خویشتن
  آینه تا خورده از تقدیر من...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بازهم انتخابی برتر ازشما...
  باز برتر انتخابی و دلا خوبی دگر
  نوشکوفایی عشق و مرد مطلوبی دگر
  باز صندوقی و راءی پر ز مهری از شما
  پای زخمی,درس استادی و هم چوبی دگر
  بازهم دلسوزی و غمخوار خلقی بینوا
  بر دهان ظلم و فقر و ناخلف کوبی دگر
  باغ دل

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عشق نوجوانی
  (1):
  اگر عشقی میان مردمان بود
  دگر رنگ و ریا جولان نمیداد
  شقایق گر نمیرفت این ولایت
  به جرم عاشقی تاوان نمیداد
  .........................................
  (2):
  نیست گلی در جهان به ناز چشمان تو
  هیچ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شرط ورود...
  (به نام آنکه اگر حکم کند همه محکومیم)

  دنیای شاعر ها دنیای بیرحمیست
  فردا بدون عشق فردای بیرحمیست
  از هر جنون اینجا گلواژه میبارد
  معشوق این خانه لیلای بیرحمیست
  یخ بسته ام,بهتر,فاسد نخواهم شد
  اب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ققنوس غزل
  در سکوتی سرد و غمگین قصه پرداز توام
  گرچه مصلوب زمینم من همان باز توام
  ساز ناکوکم به دشتی ای دل ای دل میزند
  چنگ آخر را بزن بی تاب پرواز توام
  ناز شستت دلفریبی و پر از حجم غرور
  یاد داری؟من همانم...خالق ناز توام

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خاک نشین...
  شکسته شد قفس ولی دگر پری نمانده است
  برای بغض در گلو چشم تری نمانده است
  خزان خاطرات من ریشه زده گرد تنم
  شاخه خشک باورم برگ وبری نمانده است
  ازهمه یلدای تنم نمانده جز دقیقه ای
  بعد نگاه زلف تو,چون سحری نمانده است

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سراب
  آنگونه ازیادجهان رفته ایم
  که دگربادنیزازسرمهرگذری نمیکندبرروح عطشانمان
  که سالهاست برخنکای مرحمی دیده به ره دوخته است
  درکدامین فصل سرد
  جامه هایمان رابه نام بهاردزدیدند
  وارمغانی جز
  آبراهه های خون نصیبمان نشد!!!

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ازذکرریاسیرم...
  ازباده بی مستی ازذکر ریا سیرم
  ازاین همه بتهای سرمست خداسیرم
  ازهر الف آغازدرخط غم افتادن
  ازجدول این خانه از واژه یا سیرم
  باهرگل نشکفته باداس سخن گفتن
  ازاین من محبوس در نطفه ماسیرم
  ازتاریکی خورشیدوازاین شب بی ر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar داش آکل
  میدونم که این روزاتوکوه دردی داش آکل
  کاکارستم شده اسطوره مردی داش آکل
  وقتی نون توسفره نیست مردی عذابه داش آکل
  توی این شهرنفس کش لوطی خوابه داش آکل
  عشق مرجانو ولش کن غم فرداروبچسب
  خرج این مادرپیر و دل بابا رو بچسب...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آری بخند
  بردل بیقرارمن جان جهان خنده کن
  مرغ به دام مانده ام دمی بمان وخنده کن
  درشب انتظارمن سکوت نعره میزند
  بعدتنم به روشنی به آسمان خنده کن
  عشق به راه مانده ام ای همه شیرینی دل
  کوه توهم به حال من تیشه زنان خنده کن
  مث

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حقیقت پنهان
  پس ازچندی که دردوغم به خودآغشته ام کرده
  میخواهم بیابم من حقیقت راپس این کوچه های
  تنگ وتارشهرشب آلودوحشت زده
  ازاضطراب شیادان گنگ بی بنیاد
  مهیامیکنم چندی توشه راه بسی دشوار
  پرازرنگ وریا
  شایدبیابم من حقیقت راپس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar من ازدیوارمیترسم
  من ازآیینه تاریک وازدیدارمیترسم
  هم ازپایان خوبیهاهم ازدیوارمیترسم
  ندارم ترسی ازآنکه نوشتن رانمیداند
  هم ازعالم هم ازاندیشه ای بیمارمیترسم
  چراتنهایی شبهاعجین باشمع گریان شد؟
  ازاین پروانه های خالی ازایثارمیترسم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باغ نگاهت
  درباغ نگاهت من منهاشده ام ازمن
  ازترس مترسکهامن خسته شدم ازتن
  این آخرپاییزی تقدیرکبوترهاست
  یکبارهوایی باش درباوراین مردن
  آن چشم که کافرشدازاودل سرمستم
  چون برق بلاهردم آتش زده برگلشن
  عمریست که بادل من ازتیغ توخ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شهرتاریک
  هوای خانه ما سردست آسمانش همیشه بارانیست
  درمیان سفره خالی ماغیربوی خوب بابانیست
  سوختن مادرم پیداست پشت آن درون دریایی
  لابه لای فکرامروزش روزنی به صبح فردانیست
  بعدازان روزسردوطوفانی که پدررفت وتوی شب گم شد
  قلب مادرشک

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دیارعشق
  زندگی درسختی وتکرارروز
  دردجانکاه ودوای سینه سوز
  پرشدیم ازحجم زیبای قفس
  ازبرای لقمه ای نان هرنفس
  سربه تعظیم سراب آورده ایم
  ازبرای مرده آب آورده ایم
  روحمان درحبس تن پوسیدورفت
  عشقمان رادست شب بوسیدورفت...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مردمسافر
  توهم نسل منی مردمسافر
  به فکررفتنی مردمسافر
  همه روح نخوانده دروجودت
  گرفتارتنی مردمسافر
  تمام خاطراتت کوچه هابود
  چرادل میکنی مردمسافر؟
  پرستوهاخجل ازرفتن تو
  پرازکوچیدنی مردمسافر
  میان غسل هرروزمجازی<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زهرعشق
  خون برجگرعالم وآدم کردی
  بازهم درنظرخلق چه شیرینی عشق
  درخاک دلت چه سرکه بردارنشد
  اماتوپرازلاله وپروینی عشق
  بس چشم که درهجررخت کورنشد
  اماتوچنان جام جهانبینی عشق
  بس شیخ که کافرشده ازجام میت
  مستوربه یک سلس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar درحسرت یک ما
  داغ مجنون بردل لیلانزار
  این قفس رابادلم تنهانزار
  من برای جمع بودن آمدم
  برحضورسبزمن منهانزار
  هم ترانه هم قبیله هم نفس
  جاده هارادرغم فردانزار
  درزمستان های بیرحم زمین
  جان من رادرتب یک هانزار
  گرکه ر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شمع نیمه جان
  زندگانی سوی شمع نیمه جانی بیش نیست
  درشبی یک ناله یاسوزوفغانی بیش نیست
  ماکه یکدم درصفای سایه اش ننشسته ایم
  دربهارعمرماهمچون خزانی بیش نیست
  دوستان جزدشمنی ودشمنان جزخشم وکین
  من چه تعبیرش کنم؟جزخصم جانی بیش نیست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آخرین شهاب
  ای غریبه بافریبت منواززمین نترسون
  میون این همه دیوارآسمونمونپوشون
  شعرمن چشم توبودوبودنت همدم کوچه
  بی توتنهایی مهتاب میمونه توغم کوچه
  من تواین جاده غریبم توسراب آخرینی
  اگه شب بوداگه ظلمت توشهاب آخرینی
  چشم تودر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پروازچیزدیگریست...
  این قفس زیبا,ولی پروازچیزدیگریست
  درنهایت مانده ام, آغازچیزدیگریست
  باکلامت هم مسلمان میشوم ایمان من
  دررسول چشمهات اعجازچیزدیگریست
  روی توزیباست همچون روی گلهای چمن
  درخرام آهوامانازچیزدیگریست
  من پرم اززخم چنگ رو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جرم عشق...
  ای حواوسوسه انگیزاهورایی من
  زخمه زن بردل چون سازنکیسایی من
  باش باآدم رانده زبهشت تقدیر
  صاف کن وام دوتاگندم هوایی من
  من ندانم که دوتاسیب یاگندم وجو؟!!
  تیشه ای کوکه بکاوددل شیدایی من
  عشق معیارجهان بودوخرابش کرد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar همیشه بازی احساس سخت است
  همیشه بازی احساس سخت است
  تبربرشاخه های یاس سخت است
  نمیدانم چرایک سهم ماشد!
  چراپرتاب شیش تاس سخت است؟
  به یکباره کسی شاعرنگردد
  میان عام مردم خاص سخت است
  چراتاوان فهمیدن خطرشد؟
  تماشای قلم برداس سخت است...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بغض کوچه...
  کوصفاوسادگی درلابه لای کوچه ها
  کوصدای بچه هاوهای های کوچه ها
  میرسیدآن مردپیرباعصای چوبی اش
  کوعصای چوبی وکوآشنای کوچه ها
  بوی یاس ورازقی ازخانه همسایه ها
  میرسیدوپخش میشددرهوای کوچه ها
  داشت شبهای زمستان شوروشوق

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تواینجایی...
  برای رفتن ازاینجاخداحافظ نگوجانم
  که من باکوچ تواینجاتمام عمرمیمانم
  تموم باورکوچه توبارون چش به رات مونده
  میون هرقدم ازمن یه ردی ازنگات مونده
  نمیزارم بپوسه خاطراتت روتن ساعت
  همش تکراراینجایی واسه چشمام شده عادت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ازکنارم میگریزی...
  همچویک بیمارواگیرازکنارم میگریزی
  چون که من مجنونم وعقلی ندارم میگریزی
  عمرمن پایت خزان شددرگذارروزها
  ای که ازنسل بهاری ازغبارم میگریزی
  این شهرآتش بگیردباتمام خاطراتش
  چون که من گشتم غریبه ازدیارم میگریزی
  این نب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باورم راپس بده
  میشودلطفی کنی وباورم راپس بدی؟
  شمع سوزانت شدم خاکسترم راپس بدی؟
  عشق دیگرنام مجنون رازخاطرخط زده
  لیلی آغوش وشیرین تنم راپس بدی؟
  درغزلهایم همه اسم توویادتوبود
  تک تک حرفهای دفترم راپس بدی؟
  درهوای خاطراتت باقفس ه

  ...

  نمایش کامل شعر