آوای دل
d
d
d

محمد خرمی

 • avatar دختر زیبا
  ای دختـــر زیبـــا بشنو نالــه و آهــم
  بنـگر ز پس بی خردی، گـم شده راهـم

  یـاد آر زمانی که بگفتی ،مشکن عهــد
  بگسستن عهــد تـو نمودست تبـاهم

  شد حاصل آن ظلم که روزی به تو کردم
  آشفتـگی روز و شب و ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مرگنامه
  شیون نکن ای زن به سر سنگ مزارم
  هر چند که این گور سیه را ز تو دارم

  از لطف دعای شب و صد ناله و نفرین
  شد گوشه این خانه غم همدم و یارم

  قلبم متوقف شد و مغزم متلاشی
  از بس که زدی سنگ بر این پیکر زارم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امید
  امروز هم روزی دگر ، بر سینه می ریزد شرر/
  ماندن ندارد جز ضرر ، روزم هدر شامم هدر/
  عمرم همه اشوب و شر/

  بار گناهم بی شمار ، ابلیس بر دوشم سوار/
  مرگ از برایم بیقرار ، کی می شود از او فرار/
  ترسم بیاید بی خبر/
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سرانجام
  سرانجام
  نفـرین به تو ای زن، که مرا آفت جانــی
  آتــش زنه ی روح منی تلخ زبانـــی
  طاووس صفت رنگ برنگی و دو رویـــی
  یک روی عیان داری و صد خوی نهانی
  چون مار مرا نیش زنی هر شب و هر صبح

  ...

  نمایش کامل شعر