آوای دل
d
d
d

محمد رضا رحیمی

 • avatar فصل اخر
  تو هوای سرد پاییز
  برگ سرخ یه درخت
  توی این جنگل وحشت
  ترس از افتادن مرگ
  خلصه های زرد چرخ خوردن
  سرگیجه های سبز یک برگ
  جدا شدن از اغوش ساقه
  این برادر ان دو خواهر
  خوابیدن در تابوت دشمنش باد
  می

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امید
  باز هم می اید این امید ارزو
  مهربان بودن بدون گفتگو
  گم شدن در چشمان یکدگر
  عاشقانه زیستن برای همدگر
  پیچ خوردن گرد هم مثال فصلها
  رخنه کردن در درون قلبها
  تکیه کردن بر درختان بهار
  باشیم به رحمت خدا امیدو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کاش تو اینجا بودی
  امروز روز بدی بود کاش تو اینجا بودی
  اگر اینجا بودی چه کسی جرات داشت دیوانه بخواند مرا
  ومردم به تنهایی من نمیخندیدند
  تو اگر بودی اشنا طعنه نمیزد
  تو اگر می بودی پلک خوشبختی من این همه افتاده نبود
  تو بودی اعتمادم به

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برزخ
  نه بهشت یا که جهنم
  من اهل برزخم بدون تو
  تو در قلب منی انوقت
  دیوانه ی در جستجوی تو
  دیروز دوست داشتنت که اتشم میزد
  امروز با روی سیاه خودسوزیم برای تو
  خاکستری که مانده وتماشا میکند
  نسیم بیاوردش به فرمان خ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اخرین بهار
  با هر شکوفه قد میکشد این دیوار اجری
  دستان پنجره نور به در دیوار اتاق می پاشد
  من به تو مینگرم
  نسیم پیچ وتاب میخورد دور تا دور حیاط
  زنبوری ان سو ی سر به پیشانی من میساید
  و در گوش من میگوید
  این اخرین بهاریست ک

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اشک یخ
  اسم تو رو رو برفا با اشک یخ نوشتم
  تا که همه نفهمن چیزی از سرنوشتم
  قصه ای گنگ مبهم پر از صداو جادو
  معجزه ی خداوند.با غصه ها روبرو
  بار سکوت وحشت رو شونه های خورشید
  هق هق گریه هاشو .فقط سیاهی. فهمید
  گم کرد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تب
  سپیده دمه سردیست . منو قلبم هردو تنهاییم
  سکوت کرده نمیگوید به من چیزی
  نگاهش شیرینو تب دارست
  طبیبی نیست بر بالینش
  بیرمق دست بر زمین میساید
  پاشویه اش میکنند شبنم ها
  نفس هایش سختو جانکاهست
  درون این معدن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کابوسهای کودکی
  بیرون از این جنگ هر روزه جایی در دور دستها
  در سرزمینی که بارانش کمی انصاف دارد
  وترکشهای توطئه تن خوشبختی را نشانه نمیگیرد
  بر بلندای بادگیر خانه ایست رویایی
  کودکی هر روز سحرگاه میاید بر لبه جاده به انتظار
  د

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پروانه خیال
  پروانه ی خیال من باز کمی بال میزند
  زود خسته میشود باز نفس میزند
  به دور شمع چشم تو میان دستهای غم
  در این باتلاق زندگی مدام دستو پا میزند
  گر بمانی یا بروی فرقی نمیکند دگر
  پاهای لنگ من سالهاست سر به سنگها میزند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یادگاری
  خندان خوش امیدوار
  گویی هزار دل دارمو این یادگار
  گردنبند کهنه ات مانده با مشتی کتاب
  هر گوشه اشکی بلغزد ز گونه ای
  قطره هااز پیش هم زنجیر وار
  اسمان با من وخیال من لج میکند هنوز
  دلگیر تا نهایت\\\" سایه وار

  ...

  نمایش کامل شعر