آوای دل
d
d
d

مریم وزیری

 • avatar کفش هایم تابه تاست...
  کفش هایم تابه تاست ،گریه هایم بندبند
  شب سیاه از رازما،راز و اندوه بلند
  عشق را گم می کنم ،چون دلم خاکستری است
  تو مرا باور مکن بی من تنها بخند
  *********
  من کویری سوت و کور با نگاهی سرد وزرد
  سهم تو آرامش است دور

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مخلوق چشمان تو
  وقتی مرا در چشمهایت آفریدی
  لبهای تو پیراهنی از خنده پوشید
  اشکی غریبم تا سحر بیدار باغم
  ای خالق خاکستری ،مجنون تر از بید
  مخلوق چشمت قطره ای ناچیز وتنها
  اما خداداند که اقیانوس درد است
  دیروز هجی شد میان شعر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رسم تنهایی
  گفته بودی می روی از لحظه هایم دیر شد
  شاعرانه غصه خوردم تا که بغضم سیرشد
  آهوی ِمظلوم ِباغ ِخاطراتم ناگهان
  از سکوتِ تا همیشه ثابت من شیرشد
  گر گرفتم رسم این تنها شدن ها را ببین
  این دل اسفندی ام با رفتن تو تیرشد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غزلفروش پیر
  من غزلفروش پیر وخسته ام
  عابر تمام کوچه های شهر شاعران
  دوره گرد چشم های بی قرار
  خسته ام ولی از این هوای آشنای شهر شاعران
  خنده های زردِ زرد،گونه هایِ زردتر
  سوتکِ شبیهِ شعر ،یاد آن دو چشم تر
  آه ....
  با

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برو انگار باید ..........
  کجایی هم نشین لحظه های داغ وتبدارم ؟
  ببین رفتی ومن با ابرها تا گریه می بارم
  تصور کردنت تنها امیدم هست می دانی ؟
  اگر شاعر شوی، می بینی ام با ماه بیدارم
  بیا یک لحظه، فروردین چشمانم !خدایم شو
  که تا پاییز سالی زخم خورده

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فاصله جریان دارد....
  بین چشم من وتو فاصله اسکان دارد
  ودر این بین دل یخ زده مهمان دارد
  سطح مژگان مرا ابر در آغوش گرفت
  ابر زائو که فقط شرشر باران دارد
  باد تکرار نفس های مرا می شمرد
  درد دوری نکند مژده ی طوفان دارد!!!
  نازنین هاجر و ص

  ...

  نمایش کامل شعر