آوای دل
d
d
d

اصغر اروجي

 • avatar باغ احساس
  مثل گیسویش دل ماراپریشان کردورفت
  آن پری رویی که ازمن روی پنهان کردورفت

  بانوی اردیبهشتش  خوانده  بودم  سالها
  باغ احساس  مرا  همرنگ  آبان  کرد  ورفت

  وقتی آمد درنگاهش صدسبد لبخند داشت
  اوکه چ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیزه زار
  حسرت می سرودم کربلا را برفراز نیزه زار
  گل دمید ازنیزه هاآن روز هفتاد و دو بار

  صحنه ی اوج عروجی  برفراز نیزه بود
  این شهادت نامه از خورشید باشد یادگار

  می نویسم از فرات وساقی دشت عطش
  چشمهای خیره مانده درسراب انتظار

  نی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مسمانی کجاست
  باز داغي بر دل و جانم نشست
  تارهاي سينه ام از هم گسست

  کهنه زخمي از فلسطين در دل است
  زخم غزه بس گران و مشگل است
   
  باز مي آيد صداي ناله ها
  خون شده در چشم نرگس ژاله ها

  مي تپددرنبض غزه اضطراب
  آنطرف قوم عرب درخواب خواب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عید
  باعطر اذان که سینه ها جوشیدند
  بربام دلم ستاره ها تابیدند

  چشمان غم الوده ام هنگام قنوت
  ازپنجره دعا خدا رادیدند

  -

  درشور سرودم شب گیسوی تورا
  سی روِز تمام سوره روی تورا

  مردم پی دیدار هلالند بیا
  عیداست اگرببینم ابرو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چهره ی دلدار

  امشب لب ما خنده به رخسار ندارد
  چون دیده تر جهره دلدار ندارد

  در حلقه عرفان همه بي تاب وخمارند
  آن دايره چون نقطه پرگا ر ندارد

  من در طلب عطر دل انگيز نگارم
  ويران شود آن شهركه عطار ندارد

  محراب به خون خفته ومولاشده خاموش<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مرجع عشق

  گیسوانت شب یلداولبت چون رطب است
    بی تودرکوچه ی رگهای من همواره تب است

  روز آخرشده  هنگام  اذان  است بیا
  با لبت  روزه  گشودن عملی  مستحب است

  گوش کن این خبرازمرجع عشق آمده است
  بوسه هم در رمض

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آوای نیستان


  می سرودم دوریت رابازباران می گرفت
  بیشسه ی اردیبهشتم  رنگ آبان می گرفت

  زیر  رگبار جدایی  بودم  و  دریای غم
  ساحل تنهایی ام را موج طوفان کی گرفت

  تابه  یاد  روز  میلادت غزل می کاشتم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صدای مصطفی
  در آن  شب  تا  صدای اقرا  در غار حرا پیچید
    سروش  آسمانی  تا  دل  بی  انتها  پیچید


  به شوق  آمد  منا  و دامن  صحرا  گل  افشان شد
   سپس عطر محمد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بانوی باران
  اشکها آهسته می لغزند بررخسارم امشب
  آتشم خاکسترم بیتابم وتبدارم امشب

  واژه ها غمگین ترین و وبیتها یم زخم خورده
  یک غزل بانام تودرباغ دل می کارم امشب

  درکویر انتظارت سوختم بانوی باران
  کاش ازشط لبت پیمانه ای بردارم امشب

  این شب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar طوفانی ام
  باز امشب ازغمت طوفانی ام
  غرق درامواج سرگردانی ام
  می روم با باری از آوارگی
  یک بیابان بی سروسامانی ام
  بی نگاه تونگا هم تلخ و تار
  درغبار دوری ات پنهانی ام
  دردوعم می بارد از شعر ترم
  شاعرصد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خانه به خانه
  اي چشم توچون پرتو خورشبد زمانه
  مژگان تو چون تيرو جهاني به نشانه
  درحسرت ديدا رتوچون حلقه دامي
  آن چشم گهربار و تو فا رغ زفسانه
  شيرين تراز لعل لبت كس نمكيده
  مقصود تويي وامق و عذراست بهانه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چشمانت
  شدم آواره وکوچیدم ازصحرای چشمانت
  اسیرموج طوفان گشتم ازدریای چشمانت
  دلم پر می کشد تاانتهای حسرت شوقت
  نگاهم خیره می مانددر دنیای چشمانت
  ترنج گونه هایت داستان زخم چاقوهاست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اما چشات قشنگ تره
  قشنگ ترازبرگ گلی ساقه ی سبزسنبلی
  نغمه ی شاد بلبلی اما چشات قشنگ تره
  وقتی می رقصی اب میشم وقتی می خندی خواب میشم
  ازبوسه هات کباب می شم اما چشات قشنگ تره
  زندونی نگات شدم دیوونه صدات شدم
  عاشق سرتاپات شدم اما چ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یک آسمان ستاره
  رفتی وبی توکوچید یک آسمان ستاره
  مه در نقاب امشب پنهان شده دوباره

  ازروی توسرودم شعری به وزن مهتاب
  باواژه های چشمت سرشار از شراره

  بغض غریبی امشب درنای آسمان است
  اوغرق اشگ وناله من غرق در نظاره

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سخت است
  ترکم مکن ازتودل بریدن سخت است
  پروانه شوم بی توپریدن سخت است
  عاشق شوی ازردیف شعرم پیداست
  دردوری تونفس کشیدن سخت است
  باعطراذان که سینه ها جوشیدند
  بربام دلم ستاره هاتابیدند
  چشمان

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برایم بمانی برایت بمیرم
  جدا شد ز رویت نگاه فقیرم
  فقیرانه در دام عشقت اسیرم
  تمام امید-آرزویم همین بود
  برایم بمانی برایت بمیرم
  چه کردی تو با هستی نیست گونم
  که از عمر بی تو بدین گونه سیرم
  تودر سوز پاییز سبزی وشاداب
  و من در طلوع

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کوچ
  صدايت مي کنم باآه سردم
  به ديدارم بيا سرشار دردم
  که در ديدار آخر نازنينم
  شوم پروانه و دورت بگردم


  دريغا زندگانی زود بگذشت
  نشاط وشادماني زود بگذشت
  و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خلیج فارس چشمانت


  چه کرده بادل من نیزه زارداغ مژگانت
  زده آتش بدان جانی که خواهم کرد قربانت
  شدم مات ازنگاه دلربای کیش زیبایت
  و زیباتر ندیدم از خلیج فارس چشمانت
  رهایم درعطشزار سراسر س

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خون سیاوش
  كمان ايرويت در دست آرش
  به رگهايت بود خون سياوش
  تو آن ققنوس عهد باستاني
  كه ميسوزي وميرويي از آتش  به گوشم باز مي پيچدصدايت
  طنين خنده هاي دلگ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یلداترازیلدا


  گریزان قایقی هستم دراین دریای طوفانی
  به گردا گرد هر گرداب باچشمان بارانی
  شدم بازیچه امواج ودور افتاذم از ساحل
  مرا دریاب ای دریا در این اندوه طولانی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ازشهریاررفتم
  با میل خود نرفتم بی اختیار رفتم
  حیران و دل شکسته ازشهریاررفتم

  صد پنجره تماشا خشکیددر نگاهم
  بایادچشمهایت هم چون شرار رفتم

  دردوری تو مهتاب کوچیدازشب من
  باچشمهای بیتاب از خوا بزار رفتم

  در

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چهره دلدار
  چهره دلدار

  امشب لب ما خنده به رخسار ندارد
  چون دیده تر جهره دلدار ندارد
  درحلقه عرفان همه بي تاب وخمارند
  آن دايره چون نقطه پرگا ر ندارد
  من در طلب عطر دل انگيز نگارم
  و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برایم بمانی برایت بمیرم
  جدا شد ز رویت نگاه فقیرم-
  فقیرانه در دام عشقت اسیرم-
  همه آرزو و امیدم همین بود-
  برایم بمانی برایت بمیرم-
  بيا تا به شبهاي غمگين وتارم-
  زالماس چشمت چراغي بگيرم-
  چه کردی تو با هستی نیست گونم-
  که ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صدای مصطفی

  در آن شب تا صدای اقرا در غار حرا پیچید -
  سروش آسمانی تا دل سياره ها پیچید-
  به شوق آمد منا و دامن صحرا گل افشان شد -
  سپس عطر محمد لا به لای لاله ها پیچید-
  سراسر مکه از

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar يك آسمان ستاره
  رفتی وبی توکوچید یک آسمان ستاره -
  مه در نقاب امشب پنهان شده دوباره-

  ازروی توسرودم شعری به وزن مهتاب -
  باواژه های چشمت سرشار از شراره-

  بغض غریبی امشب درنای آسمان است -
  اوغرق اشگ وناله م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گل واژه خلقت

  گل واژه خلقت
  بخوان با ما سرودی خوش دراین جشن تماشایی-
  ز شهرمکه روئیده بهارعالم آرایی-
  کویرتشنه را دیگرنباشد منت ازباران -
  که هرصحرای سوزانی زرحمت گشته دریایی-
  علی نوراست وماظلمت علی گل واژه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گريه
  گريه

  غم خود به كس نگويم مگر اززبان گريه
  كه پراست بند بندم زتب گران گريه-
  به طبيب خويش گفتم تب جان گداز و گفتا
  برواي هميشه درتب بر استان گريه-
  غم و گرد بي پناهي به د ل وسرم نشسته
  به كنار

  ...

  نمایش کامل شعر