آوای دل
d
d
d

مینا محمودی

 • avatar رباعی

  رباعی1

  دل خانه ی حق است کثیفش نکنیم
  باجهل ؛ خشن جنس لطیفش نکنیم

  باغفلت وتزویروریا؛ کعبه ی دل
  تا ریک وتبه ، خوار وخفیفش نکنیم

  رباعی2

  هشدارکه دل رنگ سیاهی نخورد
  بربوم دلت نقش تباهی نخورد
  هشدارکه مانندمترسک بی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امید
  چه کنم نورتودر آیینه ام پیدا نیست
  جزغبار غم دل در رخ فرداها نیست

  دل من ،هیچ امیدی به طلوعی تازه
  باغروبی که نشسته است دراین صحرا نیست

  نه،نه ! تا تو، به نگاهی ننوازی جان را
  کورسو، نور امیدی به افق پیدا نیست

  بارور تا نکنی ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar درد

  بگذار دل من پَرِ از درد بماند
  از آتش او شعله ی من سرد بماند

  بگذارکه با غم...به بهاران صفا هم
  چون موسم پاییزهمان زرد بماند

  بگذارنداند که به من کرده جفایی
  اودرنظر خویش همان مرد بماند

  این عادت دنیا که دوشش آوردو باز

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برای امام غایب

  اگر باشی  دیانت اعتباری تازه خواهد یافت
  مسیر کهکشانها  هم  مداری تازه خواهد یافت

  حقیقت واضح و روشن شود مانند آیینه
  عدالت حکم  فرماید عیاری تازه خواهد یافت

  زمستان ستم با زمهر یر جورخواهدرفت
  جهان نو میشود

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یوسفی درون چاه


  دلم شکسته  بی صدا خودم غریب  و بی پناه
  نرونرو تو ساربان نگاه کن به عمق چاه

  که یوسفی درون چاه  بدون  یارو یاور است
  به جای  آن  برادران  اسیر گرگ  بی گناه

  به انتظار یک  صدا 

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تراگم کرده ام

  درمیان جنگل اوهام خودجوشی تراگم کرده ام
  در سکوت رنجزای فصل خاموشی تراگم کرده ام

  گرچه جایت دردلم امن وامان است وبه من نزدیکتر
  ازمنی دراین هیاهوی فراموشی تراگم کرده ام

  درخم گیس سیاهت،وآن نگاه نافذت گم شددلم
  دل که گم شد درشلوغ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ازاین پس

  ازین پس کنار شقایق بِرویَم
  سرافرازچون سرو عاشق برویم
  شوم زنده ، با باد هو هو کنانم
  وآزاد دور از علایق برویم
  شوم همدم شبنمی روی برگی
  شفاف و شبیه حقایق برویم
  نبینم لجنهای اعماق مرداب
  چونیلوفرانِ راه قایق برویم
  نرویم به هر سر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar طرح

  روی بوم دلمان طرح جدیدی بکشیم
  طرح نابودی زشتی وپلیدی بکشیم

  یادیاران سفرکرده ی دربند واسیر
  سرهرکوچه ی دل عکس شهیدی بکشیم

  گره ازکار فروبسته ی هم بازکنیم
  قفل اگر باز نشد طرح کلیدی بکشیم

  طرح دریا؛ قله ی کو ه بلندی بربوم<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دیدگاه
  ازاین پس دگرگونه گرددمسیر نگاهم
  عمیقن عوض میکنم بر جهان دیدگاهم

  دلم را کنم تخلیه از خیالات واهی
  نگویم من از غصه هایم وافسوس و آهم

  رها میکنم من پریشان سخن گفتنم را
  فقط با تووازتوگویم سخن هر پگاهم

  نه برکس حسادت کنم من نه ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تو........ من

  تو.......من

  تو ساغر باشی و مینا منم من
  تو نقّاش منی زیبا منم من

  تو دریایی تو دریایی تو دریا
  که یک قطره از آن دریا منم من

  تویی هستی تویی هستی تویی هست
  ویک ذرّه ازآن اولا منم من

  تو آن ابری که میبارد بهاران
  بخ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باغ شادی

  با تو اوقات دلم وه که چه زیبا میشـود

  بغض دل می شکند ،محو تماشا میشود

  گریه از یاد برد خنـده نشینــد بر لبش

  باغ شادی دلم با تو شکــوفا میشــود

  کم کَمَک لب بگشاید به سخن،گفتن راز

  دل که باتو بپرد وسعت دریا میشود

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آشفته


  مهمان نگاهت شوم از شوق بمیرم

  وازنورنگاهت به رهم نور بگیرم

  نامم ببری وام بگیرم دوسه تا بال

  پروازکنم ...گرچه به دام تو اسیرم

  هروعده ی دیدار تو شوقم کندافزون

  آشفته زدوری تو گشته است ضمیرم

  شیرین منی کوه غ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یلدای غم
  شب یلدای دلم بس که شده طولانی
  رفته از یاد من آن روزخوش نورانی

  کی رسم ساحل غم ،کی برسد پایانش
  شده دریای دل از حمله ی غم طوفانی

  تابه کی چادرحسرت بکشم برسر دل
  تابه کی در قفسی تنگ شوم زندانی

  سالیانی است که یلدای غمی دارم من<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بی واسطه
  بی واسطه خواهی که ببینی منِ خودرا ؟
  ازتن بکنی وهمِ چو پیراهنِ خودرا؟

  درآینه ای بنگر وخیره نگهی کن
  زیبایی وزشتی همه تا... دیدن خودرا

  بینی که دلت جنس لطیفی که بسوزد
  وازخاک ولجن بینی بدبو تن خود را

  تقویم دلت را که ورق میزنی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یافاطمه


  آمـــدی یا فاطمه اُمِّ اَبیهــــا باشی و

  همسروپشت علی وقت تولی باشی و

  مادر ســــرداربی ســـر، آن شهیـد نینـوا

  آن حســن مولای صلح وسبط والاباشی و

  مــــادرزینب،پیامش زنده کـرده راه دیــن

  آنکه باشــد زینت وجـــ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زندگی را دوست دارم
  زندگی را دوست دارم با همه بیش وکمش
  خنده ها ی اندک و گریه وپیچ وخمش

  من جهان را دوست دارم چشمه های پاک آن
  فصل های گرم وسرد با زمین وآسمان

  بندگی رادوست دارم سجده ها وخم شدن
  قیدوبندهارا از زیاد وکم شدن

  عاشق آزادی ام امّا رها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مکان جاودانه
  مکان جاودانه

  توای ماوی گرفته دردل وجان ای یگانه

  میان جانی ودل را گرفته ای نشانه

  به صد تیر بلا تو آزمودی جان و دل را

  و صد پیک دعا کردم به سوی تو روانه

  دعاهای من امّا نامه هایی بی جوابند

  بلاهای تو برجانم نشسته

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دوبیتی


  دوبیتی


  خوشا آنان که پا درگل ندارند

  خوشا آنان که هرسودل ندارند

  دل آنان که هرجایی نباشد

  بجزدرکوی او منزل ندارند

  ..................................

  خوشاحلّاج گون بردار رفتن

  بریدن از همه با یار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar به عشق تو


  به عشق تو من اینگونه صبورم

  به عشق تودرختی پرغرورم


  توکه هستی امید من به راهم
  هدف بر قلّه ای باشد جسورم

  به هرسو رو کنم قبله همانجاست
  بدون وقفه دائم در حضورم

  چراغی داده ای دستم شب تار
  در این جادّه که

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیم انسان


  نیم انسان
  درجوانی مبتلای درد بی درمان شدم
  دست تقدیرت به سرزد بی سر و سامان شدم

  چشم هایم بسته بود وغافل از اطراف خود
  چشم را تا باز کردم پیر بی ایمان شدم

  من به عنوان زنی مظلوم در تاریخ تا....
  ظلم را ثابت کنم ؛مشمول یک

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دزدیدند
  َمن همانم که مرا فاصله ها دزدیدند
  روح آزاد مراغافله ها دزدیدند

  به بهاران که رسیدم رخ گلها پژ مرد
  پر پرواز من از چلچله ها دزدیدند

  دست خونین غمی ثانیه هایم را کشت
  شهر آرام مرا ولوله ها دزدیدند

  دربیابان بلا راه جنون می رفتم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جدایی
  کجادست تو از دستم رها شد
  کجا راه من از راهت سوا شد
  کدامین راه را بی راه رفتی؟
  که پیوند دلم از تو جدا شد
  مسیرما به سوی قلًه هابود
  ولی راه تو کج سوی جفا شد
  من این در باورم هرگز نگنجد
  که آدم هرزه ی دست حوا شد
  سرت را برکش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پریشانی
  خورده به پیشانی ام مهرپریشانی ام

  نامه ی تقدیر من بی سر وسامانی ام

  جان وتنم دورغم گشته چوپروانه ای

  کاش به یکباره جان ؛گیری وسوزانی ام

  ظاهرآرام من بس غلط انداز شد

  بسکه ستم دیده است این دل طوفانی ام

  من خود سهراب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امید


  چه کنم نورتودر آیینه ام پیدا نیست

  جزغبار غم دل در رخ فرداها نیست


  دل من ،هیچ امیدی به طلوعی تازه

  باغروبی که نشسته است در این صحرا نیست


  نه،نه ! تا تو، به نگاهی ننوازی جان را

  کورسو، نور امیدی به ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar می روم

  یا رب

  می روم از قلّه ای بالا به دریا برسم

  میروم شاید به حلّ یک معمّا برسم

  گرچه باپاهای پرطاول دلی زخم روم

  می روم درشب که شاید صبح فردابرسم

  کوله بارم پرچراو چندوچون بی جواب

  میروم شاید به نور طورسینا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یلدای غم

  شب یلدای دلم بس که شده طولانی

  رفته از یاد من آن روزخوش نورانی

  کی رسد ساحل غم ،کی برسد پایانش

  شده دریای دل از حمله ی غم طوفانی

  تابه کی چادرحسرت بکشم برسر دل

  تابه کی در قفسی تنگ شوم زندانی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فراموش کن

  (دوغزل با یک مضمون ودو وزن متفاوت)

  فراموش کن 1

  باید که فراموش کنم آنچه گذشته


  آن دانه ی غمها که دلم کرده به رشته


  باید که به دستان بهاری بدهم دست


  تا سبز شود دانه ی  احساس که کشته


  باید که

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جان دمادم
  جان دمادم
  ای نور دم صبح منم قطره ی شبنم
  تا بیدن تو روح من وشادیم آن دم
  با شب پره از نور جمال توکه گویم
  انکار کند نور تو را؛ نور دو عالم
  دنیای خفاشان همه دنیای سیاهی است
  لبریز تباهی شده غاری پر ماتم
  با

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خودباخته
  خود باخته
  غم هم اکنون خنجرش را آخته
  بردل وجان وروانم تاخته
  رنج لختی غافل از جانم نشد
  پرچمش را دائمن افراخته
  جان پس از عمری نشد تسلیم او
  عاقبت جان هم سپرانداخته
  رنج باغم دست در یک کاسه داشت
  کور

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دوای درد
  ای همه ی امید من عشق تو تاروپودمن
  چشم دلم به سوی تو قبله ی هرسجودمن
  گرکه بسوزد این تنم درآتش جفای تو
  نام تو را جهانیان می شنوندزدود من
  ورد زبان من شده نام بلند بودنت
  عشق من از تو گفتن ونام تو شد سرود من
  من تح

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar می گریزم
  من از اصرار خشم ونفرت وکین می گریزم
  ازاین زردانه هادر دام رنگین می گریزم
  من از آزادگیها هرچه دارم وام دارم
  واز بن بست ایده های لادین می گریزم
  من ازآنکس که برفانوس وجدان پشت کرده
  رود برجاده های تار وننگین می گریزم...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باتو
  باتوخواب من پراز رویا شد
  زندگی سر تاسرش زیبا شد
  دل که چون یک برکه تنگی بود
  باوجودت چون یکی دریا شد
  پرده در پرده بخواندی آواز
  سینه ام پر شور وپرغوغا شد
  دردلم گلهای زیبا خندید
  دل خودش باغ صنوبرهاشد
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مثنوی درد
  مادری چشم به در دوخته بود
  انتظاری جگرش سوخته بود
  خانه سرد وسکوتی زفراق
  همسری دلزده از مهروصداق
  کودکی غمزده وبی شروشور
  خانه ساکت به مثل حالت گور
  دل او گرچه دلی بی کین بود
  غم برای دل اوسنگین بود
  پ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar از عشق
  از عشق
  فریاد وفغان از عشق ای داد وامان از عشق
  درمان ورهیدن را ای کاش توان از عشق
  زیبا بکند زندان ؛بر یوسف زندانی
  گاهی شکند دل را گاهی فیضان از عشق
  گه سینه پراز غوغا گاهی به لب آرد جان
  جانی شده بیچاره دادش ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جنگها ومرزها
  جنگ ها ومرزها

  من از بیگانگی بیزارم امروز
  زخواب بردگی بیدارم امروز
  اسیرم من به دام جنگ خواهان
  زمین خونین شد از کشتارم امروز
  من آن کودک که در جنگ وتباهی
  گرسنه هستم وبیمارم امروز
  من از جغرافیای ه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar من راه را گم کرده ام
  من راه را گم کرده ام
  ای همرهان ای همرهان من راه را گم کرده ام
  درپیش پا طوفان ودریا؛ناخدا گم کرده ام
  ازیادبردم نوشداروی وفای عهدرا
  این زندگی شد پرملال ومن دوا گم کرده ام
  قید خدابرداشتم از جان ودل گشتم رها
  شد د

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar درد
  درد
  دلم دریای موّاج ملال است
  زبانم از بیان درد لال است
  چو می خواهم که داد از دل برآرم
  برای داد اینجا کی مجال است؟
  زبان گفتنم اشک است وآهم
  دو چشمم چشمه ی پاک و زلال ست
  چوآهویی به دام شیر دردم
  تپ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دل زیباپرست
  دل زیبا پرست
  رنگ رخ گل چرا سرخ وفریبا شده است
  گنبد میناچرا دایره بر پا شده است
  جاده ی گردون چرا مقصد او کعبه است
  این دل مجنون چرا عاشق لیلا شده است
  این فلک نغمه خوان راچه کسی کوک کرد
  واین گل زیبا چرا ساکن صحر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حجله
  حجله
  با یاد رُخت دل را چون حجله بیارایم
  هرچیز بجز یادت چون هرز بپیرایم
  یک دم نشوم آزدازفکروخیال تو
  دردام خیال تو مستند غزلهایم
  دردی که به من دادی هرگز نشوددرمان
  چیزی که تو میخواهی بردیده پذیرایم
  من باز

  ...

  نمایش کامل شعر