آوای دل
d
d
d

محمدرضا بداغی

 • avatar پند رستم .
  شنیدم فرامرز آن گرد رزم
  ز رستم بپرسید هنگام بزم
  چه پندی تو داری به چنته پدر
  بیاموزیم بهر دفع خطر
  که ایمن بمانم ز شر و فساد
  بدان پند نیکت بگیرم مراد
  \" تهم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نوش دل
  جرعه چندی بده ساقی از آن نوش دل
  مست کنم آن چنانک کاوببری هوش دل
  مطرب بد مست را گو بکند ساز کوک
  زمزمه سازد غم عاشقی در گوش دل
  گو که معلم شود باده فروشم دمی
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهتاب
  من به دنبال طنابی هستم
  خورده باشد گره بر تقدیرم
  در پی چارکی از آجر ناپخته و خام
  و سکوتی مبهم
  در شبی گم شده در عمق سیاه
  پای بر آجر ناپخته نهم تا بشوم
  اندکی پای بلند
  دست در گردن بی جان رسن اندازم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برای تولد خواهرم خانم نیوشا
  نوشم بده ای ساقی ، سرمست می ام بنما
  خواهم بشوم از خود ، فارغ ز غم دنیا
  یعقوب نگاهم شد روشن به قدوم گل
  آن گل که برد آب از رخسار گل مینا
  وقت است که دنیا را آذین بکنم اکنون
  زیر قدم آن گل فرشش بکنم دل را
  شکرانه م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سیب تردید

  سیب تردید که از درخت افتاد
  مادرم گازش زد
  طعم آن سیب چشید
  معنی جاذبه آن دم فهمید
  و کمی بعد تر از مزه گس
  کششی رو به زمینش آورد
  پدرم تاب نیاورد بدان فاصله اش
  پس به همراهی مادر برخاست
  ای

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar افیون ( اعتیاد )
  شبی یاد دارم که خوابم نبرد
  گلوی مرا بغض غم می فشرد
  به یاد رفیق شفیق دلم
  که بود آشنایم زدوران خرد
  جوانی که روزی به بالای خویش
  بزد بر زمین ،هر چه یل بود و گرد
  ندانسته در نیستی پا نهاد
  عنان خودش را به افی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شام
  دیشب به لطف یاران دعوت به شام بودم
  این شعر طنز راهم در وصف آن سرودم
  شامی که خارجی بود ، بهتر زمرغ بریان
  مانده هنوز طعمش ما رابه لای دندان
  با شادی رفیقان زان شام بهره بردیم
  ما اختیار خود را دست شکم سپردیم
  تحسی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در گورستان
  به گورستان گذر کردم پریروز
  کشیدم از ته دل آه جان سوز
  به یاد خفتگان در تربت سرد
  که آسودند از رنج و غم و درد
  چه کس ها رفته اند از عالم خاک
  کسانی گرد ویل ، مردان بی باک

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دیدار خدا
  من به دیدار خدا رفتم دوش
  نه بر آن اوج که می پنداری
  نه بر آن ارگ که شاهان دارند
  من خدا را آن جا
  بی سراپرده و پوشش دیدم
  کعبه در کار نبود
  چه نیازی به طواف
  من خدارا سر سجاده سبز
  در دعای

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عشق یک سویه

  دیده آلودم به دیدار شراب
  با دلی خونین نگاهی غرق آب
  باشد این می درد را درمان شود
  وای از دردی که روحم می جود
  لیک مستی هم مرا چاره نبود
  بلکه بر اندوه و بر دردم فزود
  می نه تنها نامدم هرگز به کار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چک
  کشیدم چک زدم تاریخ محشر
  گمانم ناید این تاریخ بر سر
  به محشر اعتقادم بود راسخ
  زر و سیم آن دمم بنمود کافر
  بدم در خواب شیرین ، غرق رویا
  خیال آسوده سر بر بالش پر
  که جستم با صدای همسر از

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شکوه
  سیمای زنی مانده به ذهنم ز شب پیش
  کاو زمزمه می کرد ز درد و الم خویش
  عمرم نرسیده به ده و پنج پدر داد
  شوهر به یکی مرد ، سیه کار و بد اندیش
  روزش همه دنبال هوسرانی و مستی
  شب منقل و بافور مهیا شده در پیش
  من خ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آدم برفی
  هوا سرد است و
  در این سوز جان فرسا
  نگاه کنجکاوم می دود دنبال طفلی
  به خود می لرزد اما سخت و کوشا
  میان آشغال میوه های گوشه بازار می گردد .
  چه احساس گسی پیچیده در ذهنم
  نبار ای برف
  گرمی آرزو دارم .
  ن

  ...

  نمایش کامل شعر