آوای دل
d
d
d

محمدرضا بداغی

 • avatar " خدای من "
  بگذار خداوند
  برای او
  در عشای ربانی لبخند بزند
  یا برای دیگری
  در افطار رمضان
  سفره باز کند
  من
  خدای محدود
  در شنبه ، یک شنبه
  پنج شنبه یا جمعه
  نمی خواهم .
  پروردگار اسی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عروس . بریل
  " عروس "
  سی سال دورتر
  صدایی روشن
  پرسید :
  "عروس خانم من وکیلم ؟"
  و کسی در امروز
  جواب داد
  عروس
  رفته است
  ته مانده گل هایش را
  به لقمه ای نان بفروشد .
  " بریل "
  " بر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مگر؟
  " مگر ؟ "
  گفتی که آدم نیستم ، اما تو حـوایی مگر ؟
  گفتی که پنهان سیرتم ، جانا تو پیدایی مگر ؟
  گفتی که بس دیوانه ام ، اندیشه ام اهریمنی است
  آگاه بر اندیشه ای ؟ زنهار اهورایی مگر ؟
  گفتی که باید گم شوم اما نه در آغوش تو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اعتبار حرف
  با دیده ی شگرف به تو باید نگاه کرد
  آری عمیق و ژرف به تو باید نگاه کرد
  در این کویر خفته بر انزوای خاک
  در آرزوی برف به تو باید نگاه کرد
  در انعکاس آیه ی ایمان به آینه
  ای اعتبار حرف به تو باید نگاه کرد
  جام

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عاق ستاره
  در دامن شب ستاره را عاق نمود
  قلیان به طعم قهوه مر ، چاق نمود
  سان دید ز لشکر سیاهی ، آن گاه
  در خیمه گه تیره شب ، اتراق نمود
  بر گوشه قاب عکس خود بر دیوار
  یک رشته ربان تیره الصاق نمود
  در قهقهه زوال ذهن چاقو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar انجماد چشم
  بغض فرونشسته در انجماد چشم
  خطی ز غم نشانده بر امتداد چشم
  تنگ است دل به حسرت دیدار آفتاب
  تنگ است قافیه مرا بر استناد چشم
  من قاب کرده ام تو را در ذهن و ، باورم
  تصویر خضر می کشد هر دم به یاد چشم
  خنجر به اشتیاق ک

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شب شعر
  در شب شعر نگاهت واژگان مسکوت اند
  غزل و مثنوی از ماه رخت مبهوت اند
  شعر انگشتری از حسن کلام ار باشد
  چشم های تو بر انگشتر جان یاقوت اند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهمان خاک
  دیری نمی پاید که ما
  بر مرکب دستان هم
  ارابه ی خاموش را
  آسوده ، مهمان می شویم .
  دیری نمی پاید که ما
  در باور سرد زمین
  در مطبخ کرم زوال
  مدفون نسیان می شویم .
  زین چهار فصل روزگار
  در فصل گنگ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اجداد
  در خود دقیق می شوم
  مندل عبور می کند از راه ذهن من
  فرضیه اش حقیقتی در زندگانی ام .
  این سان که روزهای پیاپی
  باری است روی شانه های ضعیف تن
  ...شب ها به چشم ، خواب سلامی نمی دهد
  اجداد حیوانی من مورچه بوده ان

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مدرنیته

  برای من ساده
  برای این ذهن باستانی
  اندکی مدرنیته
  هوا را عوض می کند .
  گاهی
  چقدر دلم می خواهد
  عروسک شوم
  در پای اتاق فرشته نیک افتاده
  با کفش های سی سانت بیایی
  دست در گردنم افکند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باغ
  من آز آن باغ که شاعر می گفت
  بوسه از چهره شبنم چیدم
  مست از آن ساغر ناب
  کنج دیوار فرو ریخته فاصله ها
  سر تعظیم به احساس سپید گل یاس
  از سر شور فرود آوردم .
  هم نفس با ضربان دل پروانه پیر
  پرده گوش اقاق

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قرار
  دلم
  در حوالی چشم های خورشید
  جا مانده است
  مغزم
  در علامت تعجب
  گیج است
  دست هایم
  در قلنج باورم خشکیده
  اما چشم هایم
  چشم هایم را کاشته ام در راه
  و بو می کشم ثانیه ها را
  ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کهکشان
  باز می گردم به دور کودکی
  هم سفر با آرزوی باورم
  می نشینم در کنار پنجره .
  یک نگاهم
  آسمان می چیند از مینای صاف
  یک نگاهم بر لب آموزگار
  مهر را در مهر معنا می کنم .
  می نویسد کهکشان
  گام بر می دارد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رد پا
  تابستان
  رد پای من
  در ذهن نیلوفری جا ماند
  که دزدانه
  از دیوار خاطره ات
  بالا می کشید
  پاییز
  خشاخش برگ هایش
  زیر گام هایت
  ترانه فروتنی را
  نجوا می کند .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بوسه شبنم
  خواب دیدم که جهان یک سره بر هم زده ای
  ز آفتاب نگهت شعله بر عالم زده ای
  همه در حسرت رخساره ی تو دود شدند
  به جز از من که به جان بوسه ز شبنم زده ای .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کهف رنج
  عمری است مهمان غمم بر سفره جانکاه او
  روزی خورم از خوان او ، از اشک او وز آه او
  در کهف رنج افتاده ام اما به چشمم خواب نیست
  قرنی به من طی می شود هر لحظه کوتاه او

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیشتر
  شاهرگ جدایی را
  نیشترمی زنم
  کم کمک زخم های بیشتر می زنم
  فاصله طعم مرگ را می نوشد
  ناگهان مرا می بینی
  روبروی چشم احساست
  تق و تق ضربه، آرام ، بردر می زنم
  آری آری این چنین هر شب
  می آیم به خیال

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زایش
  چشم هایش
  بر شکم زن باردار بغل دستی افتاد
  رو به راننده تاکسی
  سرود دلش را زمزمه کرد :
  مریم
  ...در شرقی ترین باور طلوع
  بر تب خال زایش
  بوسه زد
  و پسری هدیه گرفت
  از جنس آسمان
  با د

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دار
  سوزن بان
  در ایستگاه آخر
  میان کویر تنهایی
  مترسکی را
  دار زد
  که هم نشینی با فرشتگان را
  در آسمان تنهایی اش
  از او گرفته بود .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گم
  پدرم
  در تاریخ گم شد
  و از آن روز از گم شدن می ترسم
  اما این بار
  دل را به دریا زده ام
  می خواهم گم شوم
  در آغوشت
  پیدایم کن .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دلقک
  وقتی که احساس می کنم تو باورت رنگ دیگست
  ثانیه های بودنت دلخوش به آهنگ دیگست
  بغض می شینه توی گلوم دنیا واسم سیاه میشه
  برای حلقه های اشک غرورم سد راه میشه
  حس می کنم دوست داشتنت ، سراب دلفریبیه
  عشق تو دره سقوط تو کاب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تمدن
  پدر بزرگ
  یادش به خیر
  سفره گسترده باغچه رویایی ات
  زنبورها
  از شهد جاری بر تن تاک کنج باغ
  سرمست می شدند
  مورچگان
  تخم آفتاب گردان بر دوش می کشیدند
  خانه هاشان پیدا بود .
  بچه قورباغه ها ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بمان
  اکنون که
  لب هایم
  دم کشیده است
  از هرم بوسه هایت
  قلیانی چاق کن
  می خواهم در دود
  خالی شوم
  از غلیان
  اکنون که
  در خمیازه ها
  چشم می بندم
  خستگی ها را
  در دریای ذهنت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar الهه ی مهر
  سالی سرآمد از آن ، کوچ نگاه خورشید
  بر جای خالی تو دل رخت تیره پوشید
  رفتی و آسمان این خانه تیره گون شد
  اما هنوز باور در رفتنت به تردید
  آه ای الهه ی مهر در حسرت نبودت
  دست نوازشت را از خواب دارم امید
  هر لحظه ای

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سرود غم
  بگذار باران ها سرود از غم بخوانند
  امواج دریا آیه ی ماتم بخوانند
  بگذار تا تار زمین در پود لغزد
  بن بست هامان نوحه ی معظم بخوانند
  یا ماه را دیوان به بند خویش آرند
  تلقین مرگش واژه افهم بخوانند
  یا خط بطلان بر رخ خ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بیداری زمین
  1 .
  زمين لرزيد
  دخترك سراسيمه سوي عروسكش دويد
  عروسكم نميرد
  مادر سراسر آغوش شد
  عروس فردا و عروسكش را
  زمين بيداريش را به رخ مي كشيد
  دخترك و مادرش در خواب برادر تعبير مي شدند
  با چشم هايي بيدار

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کلبه
  من دلم می خواهد
  کلبه ای داشته باشم کاه گل
  رنگ دیوار و در و پنجره اش
  رنگی از جنس تماشایی دل
  در دهی بالا دست
  با تو دستم در دست
  پا به پایت همراه
  زیر باران ، بی چتر
  در غزل بر بخورم
  و تو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کان مهر

  افسوس می نگارم بر لحظه های دیروز
  بر آه می کشم مد با ناله ای جان سوز
  عمری به ناله سر کرد این جغد در خرابه
  با آتش نگاهت شمعی به جانم افروز
  در قحطی محبت ای کان مهرورزی
  سرمایه ای ز مهرت بر گوشه دل اندوز
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سوگند
  سوگند به خال رخ آلاله مست
  و بر آن بغض که بر دیده نرگس بنشست
  سوگند بر آن دست وفای گل یاس
  که به بد عهدی توفان خیانت بشکست
  و بر آن کوه که پاینده ره عصیان بست
  ...و بدان سرو که آزادگی اش را سر داد
  و قسم بر ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar داماد
  دیشب در دریا غرق شدم
  روحم با عروس دریایی پیوند خورد
  مرغ ماهی خوار
  خبرم را از کام عروسم ربود
  و اعلامیه ام را در ساحل پراکند .
  جوان کامیاب
  داماد دریا شد .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نشانی . چای
  \"نشانی\"
  این روزها
  هرکس نشانی از تو می گیرد
  کروکی قلبم را برایش می کشم
  این جا خانه ابدی توست .
  \"چای\"
  چای رنگ دلهره به خود گرفت
  با چهر زرد زرد
  سینی لقوه را تجربه می کرد
  چون بید ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سمفونی میلاد
  صدای درد می آید ز کومه
  کنار دشت احساسات و حو مه
  قطار ذکر می پیچد به لب ها
  فرو در باور گرم رطب ها
  نه صبح است و نه ظهر است و نه مغرب
  اذان نیمه شب را چیست واجب
  بدین سمفونی شیوا و یکدست
  صدای ضجه ای از کو

  ...

  نمایش کامل شعر