آوای دل
d
d
d

سلمان امیری

 • avatar دلم تنگ و
  دلم  تنگ و  دلم تنگ  و  دلم تنگ
  دل من شیشه و مژگانت ازسنگ
  چو  بر  هم  میگذاری  پلکت از من
  کُشی هر دم مرا با سازی از دنگ
  ----------------------------------------
  (((دل من شیشه است و مژه های چشمان تو از سنگه و چون چش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جدائی
  دلم      تنگ  است و دردم از جدائیست
  سرم بر سنگ است ورختم بی وفائیست
  شب  و  روزم    زنند  نقشم به   هردم
  نمیدانم  این   دار  از  بخت چه قالیست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هوالهو
  روز وصلم نغمه ای از چنگ یاهو میزنی
  تار عشق از وادی یاهو هو الهو میزنی
  تار زلفت یک به یک در وادی دل میشود
  چون که مجنون توام الله و هوهو میزنی
  ----------------------------------------------
  گر توبه شکستم توبه ای دیگر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar چند دوبیتی
  سلام این دوبیتی ها رو توی این دوسه روزه گفتم...امیدوارم اساتید محترم حتما با نظراتشون یاری رسانم باشن. یاعلی
  ------------------------------------------------
  به گوشه  , گوشه ام , گوشه نشین است
  به   فرداها   همی    دل   را   کمین 

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شکایت
  الا ای دولت سرشار مستی
  کو عهدی که بر قرار بستی
  از قول ملک زآن تاج رستی
  گو چرا محتاج آن یکدانه دستی
  ندانم چرا بی من , تو هستی
  که بی گُل همواره

  ...

  نمایش کامل شعر