آوای دل
d
d
d

حسن امتحانی

 • avatar شیطنت
  شیطنت

  بچه ها

  امشب کمتر اذیتم کنید

  با کدامتان بازی کنم

  نوبت به نوبت

  اگر خیلی خسته بشوم

  دفتر را می بندم

  بچه شعرهای بازیگوش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رفیق
  رفیق

  من و این سالخورده

  سالهاست

  در کنار هم زندگی می کنیم

  او به من آرامش می بخشد

  من به او سکوت

  شاید امروز کدورتش را رفع کنم

  با پاشیدن رنگی تازه

  به روی دیوارهایش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غافلگیری


  نامه هایم را پست می کنم

  نه با پستچی

  بلکه به دست های نسیمی بازیگوش  می سپارم

  که به سمت خاته تو می وزد

  به شکل موشکی کاغذی

  نامه هایم را پست می کنم

  ولی در صندوق پستی نمی اندازم

  به روی شانه های

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نرو


  نگاه رود می ماند

  چنان خیره

  چنان مجذوب

  به روی چهره ایی زیبا

  توگویی ماه را از آسمان آورده اند اینجا

  وباز از خویش می پرسد

  چرا لبهای خشکش را

  به آب زندگانی تر نکرده ماه خاک آلود

  وتنها پر نمود

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رفتن
    مگر رفتن

  همیشه آدم دلتنگ می خواهد

  کمی آهنگ می خواهد

  چمدان با نگاه آخری از سنگ می خواهد

  ویا  یک جفت کفش محکم و خوش رنگ می خواهد

  نه هرگز

  می شود بر صندلی ها ماند

  وتا هر جای ممکن رفت

  و ر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در چشم تو
  در چشم تو

  در چشم تو چیزی­ست

  زیباتر از فردا

  زیباتر از فانوس

    در ساحل دریا

  زیباتر از تصویر یک رویا

  در چشم تو چیزی­ست

  گسترده­تر

    از آسمان آبی دنیا

  جذاب­تر

    از تابش م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar همیشه

  همیشه

  طعم اقیانوس را

  ازکوسه ها پرسید باید

   فقط وتنها

  خاک تشنه

  درک خواهد کرد

  نماهنگ حضوربادوباران را

  همیشه

  چشمه ايي

  درد دل یک کوه را

  باخود به دریا می برد دائم

  بنابرا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هذیان


  کجا آقا برای عرض حالم آمدم اینجا
  اشاره کرد بنشین و دو شب را کرد از هم وا

  به لحظه لم بده یک استکان خالی بفرما که
  نه ممنون من فقط گفتم بیایم تا به اینجا تا

  بگویم موی من با بند کفشی صد گره خورده
  و تا زیر گلوی آب دستم آمده

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar معلم

  تقدیم به معلم ابتدایی ام آقای مالداری

  =

  به  من  آموختی  آهسته  آهسته  الفبا را

  نوشتی روی تخته تا نویسم آب و بابا را

  نوشتی و نو شتی و نوشتی و نوشتی تا

  بیابم سمت و سو را ،خوب و بدرا 

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فاطمه
  خوش بحال کسی که بوده و هست ،خانه اش در کنار خانه تان
  مادر سروران اهل بهشت ،همسر شیر بی بدیل زمان

  عاشقت بوده روح انسانی،نه فراتر زعشق بالاتر
  می تپی در درون سینه او ،قلب پیغمبر بزرگ جهان

  معنی مادر پدر بودن،از ازل تا ابد به نام تو شد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فرصت ظهور


  انسان میان وسعت دنیانشسته است
    دربعدهای تکنولوژیهای نو ظهور

  سلولهای مغز عجیبش عجین شده
    در امتداد ریل ترنهای در عبور

  گاهی قدم زده است در اعماق آسمان
    بین حضورمختلف کهکشانه ها

  افتاده است از عدسی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ماه


  ماه شاید ماه

  جای پای یک ستاره بوده كه روزي

  در زمانی دور

  از حوالی  زمین بگذشت

  ماه شاید ماه

  آه سر گردان خورشیدی است

  در میان وسعت تردید

  ماه شاید ماه

  <

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تعادل

  سکون خوب است
  برای دستهای ساده نیلوفری که ریشه اش در بستر مرداب می خوابد
  تلاطم حس زیبایی است
  برای هشت پایی که به زیر موجها دنبال اکسیر هوای تازه می گردد
  همیشه دوست دارد خاک گلدان رویش گل را
  همیشه دوست دارد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وقتی که عاشقی

  وقتی که عاشقی تو خودت نیستی عجیب
  نسبت به روزهای گذر کرده بهتری
  احساس می کنی که شبیه پرنده ها
  هرلحظه ایی اراده کنی ساده می پری
  وقتی که عاشقی همه کلبه های شهر ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بالاتر از سیاهی

  مطمئن باش
  خانه ام را با زمینش می کنم
  در جیبم می گذارم
  می برم در کهکشانی دیگر
  منظومه ایی دیگر
  زمینی دیگر
  تا درون خاکی دیگر
  بکارمش
  آهای بهرام
  راه شیری به کجا می جوشد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اشتباه


  همیشه
  فکر می کنیم
  بامرگمان عقربه ها می ایستند
  و جهان
  به پایان خواهد رسید
  ولی بعد
  تازه می فهمیم
  ایستاده ایم
  در کنار جسدی که به پایان رسیده

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تكامل

  در زیر چتر بارش باران واژه ها
  در رعد و برق ثانیه ها می شود شدید
  دیگر تحمل لب و چشمم تمام شد
  وقتی تکاملم به لب چانه ام رسید
  اینجا چراغ زرد سر چها رراه ها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آیینه

  درک کن آیینه را
  بازکن پنجره را
  بوسه بر گونه مهتاب بزن
  درک کن
  سنگ نزن
  پشت نکن
  آیینه گاه شبیه نفس گرم رفیقی است که از حادثه ایی می گوید
  گاه ماننددوایی است پراز تلخی یک عاقبت شیرین تر
  مکث

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar 5رباعی2
  پیچیده ترین ساده دنیاست نماز
  پنهان شده ایی شبیه پیداست نماز
  یک سیستم بی بدیل تاروز ابد
  فن آور آن خدای تنهاست نماز
  --------------------------------

  فریاد زد ای مرد بیا یا برگرد
  تصمیم گرفت گفت باشد ای

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar انسان

  و انسان
  قابل تعبیربی تعبیر
  وجودی
  با آسانسور
  رفته پایین
  پله پله
  آمده بالا
  گمی در کوچه تاریخ
  خدا پژواک بی پایان برای او
  جهان بازیچه ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ارتباط

  این سیم تلفن به کجا غوطه می خورد
  هنگام دایره
  زمان صندلی
  لحظه های لبخند انار
  یا حتی درنیمه های شهابی
  یک
  زنگ می زند
  می گوید
  بگو یک
  همسایه ما
  سیمش
  پاره پاره پاره خورد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مانکن

  شما
  از دیدگاه من
  جهان را یک خیابان دو سویه
  با تقاطع های نا محدود می بینید
  پر از ماشین پر از ویترین
  که آدمها
  همیشه عصرها را بی هدف
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar 5رباعی
  كبريت بزن به كاغذ زندگي ام
  کبریت بزن به حرف معمولی غم
  کبریت بزن که درشب سوختنم
  یک لحظه بسازم از خودم یک آدم


  شلوارلی وکت تک وصدهامد
  افکار اتو شده وحس بی خود
  دنیاکه برای توآناناس شده بود

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در تنگنای هبوط
  شب در آپارتمان خودم فکرمی کنم
  لحظه به لحظه خوش کاشانه راهنوز
  گنجشک لای آجرودلتنگ می شوم
  روی درخت توت همان خانه را هنوز
  توی آسانسوری که به اعماق می رود
  با یک لباس رسمی و یک کیف سامسونت
  در خود نشسته ا

  ...

  نمایش کامل شعر