آوای دل
d
d
d

ژیلا راسخ

 • avatar دلم
  دلـــم گاهـی برایت ساز می زد
  دف و تنبور و گاه، شهناز می زد


  تــرا گاهی غــزل ،گاهــی رباعی
  گَهـی ایهـام و،گَـه، ایجاز می زد

  ***************************

  امـروز که یادت، چــو شکـر در دل زارم افتاد
  شکرانه که بس، رونـق

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar "هذیان 49"


  "هذیان 49"

  شب چه سوداها،

  که برسر دارد از،

  رؤیای پوچ 

  دختر احساس من.....

  در کنج خانه ،

  گیج و لُوچ 

  از تماشای من وما .....

  خسته وُ،یاری طلب

  خانه ات آباد ،

  م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آدم

  دلـــم گاهـی برایت ساز می زد 

  دف و تنبور و گاه، شهناز می زد


  تــرا گاهی غــزل ،گاهــی رباعی

  گَهـی ایهـام و،گَـه، ایجاز می زد 

  *******************************

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امشب


  "امشب"

  امشب این دل از،

  تو غوغا می کند

  مثل طوفان قصد......

  دریا می کند

  امشب ازشرق دلم 

  این ماه من ، 

  برتو می تابد ،که احیا می کند

  امشب از......

  طاغوت های بی امان<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عروس خیال


  عروس خیال

  امشب میان بغض من

  نشسته هزار گلو،

  فریادم و.....

  کجاست کسی که بامن شود

  های وهو....

  امشب تویی وسوسه ی شعرهای ناب

  عزیز دلم ....

  دوباره بند را دادی به آب ؟!
  <

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar "هذیان های من"


  "هذیان های من"

  آمد .......کنار پنجره ی دل نشست 

  دردش درون جام نگاهم 

  به گِل نشست 

  آشفته بود وسر زد

  به باغ دلم،

  هی رقصید ورقصاند 

  ماسه های ساحلم

  دورتر پروانه ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar "هذیان 45"
  "هذیان 45"

  باغ ما گیلاس داشت

  باغبانی خاص داشت

  مثل میم ِ مادر

  یک سبد احساس داشت

  روزی از روز خدا

  رفت ....... از شهر شما

  زیر باران عطش

  با دلی بی غل وغش

  سوی بازار دل ِ عشاق رفت

  با

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کاش
  "کاش"
  کاش درشعرت....
  کمی خانه کنم
  این دل آشفته را،
  شانه کنم
  کاش روزی.....
  هم زبان دل شوی
  مثل دریا،
  عاشق ساحل شوی
  کاش من....
  پروانه وُ ،شمعِ شبت
  بودم و،
  هردم ،چو بوسه برلبت
  کاش لیلی وار،
  محنونم شوی
  چون شر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar "روزگار شیرین"


  "روزگار شیرین"

  اهل بارانم من؟!

  به گمانم که کویر،

  ریشه دارد در من......

  به گمانم مادر، وقت زائیدن من......

  دردمی کرد کتاب شعرش!

  قافیه کم آمد!

  بندناف من را ،قا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یا
  یا.....  یادستان من کوتاست

  یا دعاهای من نافُرم

  ویا چراغ قرمز چهارراه آسمان دعا

  اتصالی دارد!

  که هرگز سبز نشدو

  دعاهای من فسیل

  ومن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رنگ وریا
  رنگ وریا

  خسته ام

  خسته از رنگ وریا

  خسته از این خود بی معنی وخودهای سیاه

  خسته از ماتمِ آلوده گی دل به گناه

  خسته از دیروزم ،بی خبر از فردا

  خسته از آمدنی بیهوده

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar \"پائیـــز\"
  \"پائیـــز\"

  پاییزکه بیاید کُرک و پر تو هم می ریزد

  زرد و نارنجی،

  کنار باغچه چنبره خواهی زد

  ومرور می کنــی روزهای رفته را .....!

  خواب بودی؟!

  برف موهایت ر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ماه پنهان  ماه پنهان

  گاهی از باغچه ی خانه ی دل

  سرکی می کشم این تنهایی

  که شبیه است به یک آینه ی میخ شده بردیوار

  مثل ماه پنهان

  که افتاده در آن برکه ی تنهایی آب<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ترا

  ترا...

  ترا مـــــن دوست دارم

  مثل باران

  ترا من می ستایــــــم

  چون بهاران

  ترا باریـزش

  اشکــــم نوشتـــــــم

  ترا با خنده از

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar برو
  برو

  دلم شعرلبت می خواهد و....  بیچاره شعرم در کفن پیچیده احساسش  برو ...قمری عاشق  که فردایت پراز امید بیداری است  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قاصدک
  قاصدک

  قاصدک ازتو خبر نیست دلِ تنگ مرا

  بگمانم که سفر کردی به دور

  یا که درجنگل سبز

  خواب یک یاس بنفش

  کرده آشفته ترا؟

  یا که در چشمۀ آن آب حیات

  غسل دا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هذیان \"13\"

  هذیان \"13\"

  ماهی خانه ی ما

  حوض دلش غم دارد

  مرغ همسایۀ دیوار به دیوار خدا

  غصّه ی عالم دارد

  مرد دیروز باران خورده

  دود ودم برده شعور وکمرش خم دارد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کاش

  کاش

  کاش من شعر توباشم

  که ببوسم لب شیرین ترا

  کاش من قصّۀ شبهای تو باشم

  که ببویم تن روئین ترا

  کاش در خواب تو آیم

  همچو پَرْیان بهشت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وقتی

  وقتی

  مُردم، در سیاه ترین شب چشمانت

  وقتی دیر رسیدی از بخت سیاهم

  خواب آغوش مرگ رامی دیدم

  خداحافظ راکه غزل خواندی

  من ماندم و خرده های غروری که ...

  جمع کر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پنجره
  پنجره

  دیشب میان من وپنجره

  قرص ماه بود

  قصّه ی تــو بود واشک و آه بود

  عکس روی تو می سرودم

  انگار گاهی

  چه کنم ؟

  گدای قافیه از بیت شاه بود

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شعرمن
  شعرمن

  شعرمن بال نـــــداشت

  پَر پرواز نــــــداشت

  مثل زیبایی گل

  سر پُـــــــر راز نـــــداشت

  درد من بود و شب و تنــــهایـــی

  و خــــــدایا تو بگــــــــو
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar (تا به کی !؟)
  (تا به کی !؟)

  دستهایـــم پُرِ پـــوچ

  بس که بر در شده چشمم شده لوچ

  تا به کی دربدری ؟!

  خانه، صاحب شده هرناپدری!

  دامن مهر تو اکنون شده صحرا وُ کویر

  گریه ها کن
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وقت آنست
  وقت آنست

  وقت آنست که عـــــریان کنم

  این فکر خراب

  تا ندادست به بادم

  بشوم چشـــمۀ نــــاب

  وقت آنست

  که من فِدیه دهم جام دلـــــم

  قدمت بوسمُ
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar توبهاری
  سلام و تبریک سال نو خدمت مدیریت خوب سایت آوای دل جناب نیما ، با آرزوی موفقیت روزافزون وسالی سرشار از شادی وسلامتی وبهروزی برای همه عزیزان شاعر وادیب هموطنم

  توبهــــاری

  اگـــر زردم

  اگـــــــــر پائیـــــ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شاعر می شوم
  (نورزتان پیروز وهر روزتان نوروز باد)

  چون نیستی!

  شاعر می شوم

  شعرهایم ترا ترانه می خوانندُ

  هی از من بهانه می گیرند

  عصبانی می شوم

  و در مصرع آخر ترا اعدام می کن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امانه!!
  !!

  دستهایت بوی بهار

  بوی زندگی

  بوی گندمزارهای دیارم

  بوی مطبوع نانی که هرروز صبح شامه ام را

  نوازش می کرد

  بوی مهربانی مادر

  لطافت شعرهای سهراب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ترادیدم
  ترا دیــــدم ؟!


  ترادیــــــدم شبی در خوابـی مَهنا


  نشستی درکنـــــارم بــــــی تمـنّا


  برایت قصّـــــــه ها گفتم شنیدی


  لبت بوسیـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زلیخای شما

  زلیخای شما

  آمد نگار خوش نـــــوا، عِطــــرش نوازد شامـه را

  گلها بیفشان خانه را ،با جـان و این چکامــــه را  آمد بهــــار خوش لقا ،در کـــوه ودردشت خـــدا

  پرکن تو جام ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گاهی....
  گاهی.....


  گاهی ترا شعر می شوم وُ

  گاهی سؤال

  گاهی شبیه پرواز پرنده

  درخیال

  گاهی از برزخ خیال

  گذر می کنیُ

  گاه وسعت دریا می شوی وُ
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خدایا
  خدایـــــا بیدلـــــم دل می فروشم

  گُلی خوشبوتر از هِل می فروشم  خریــــداری بیـــا جانــــــــــم فدایت

  که دل را با گُل و گِل می فروشم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هذیان 10
  \"هذیان 10\"

  گوش کن لحظه تنــهایـی من

  لحظۀ بــی کسی وبیتابــی است

  لحظه هایی که دلم بامن تنـها لج کرد

  کفش هایم غزلم را کوبید

  قافیه های مرا دل خن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باور م کن
  باور کن مرا

  لحظه ها بی تو سنگین است

  خنده ها بی تو گریان

  دریا غمگین است و سرگردان

  امواج هدف را گم کرده اند

  کوه ها چین خورده اند

  و سر بزیر انداخته اند
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar \\\"آمین\\\"
  \\\"آمین\\\"

  امشب انگار میان من و ما

  فاصله ساحت یک دنیا بود

  امشب انگار تو خوابم بودی

  بگمانم بودی؟!

  امشب انگار ترا دورتر ازفاصله ها

  دورتر، از نفس ثانیه ها <

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گاهی ترا.......
  گاهی ......

  گاهی ترا می نویسم وُ عِطر یاس


  گاهی سر می کشم

  نوش داروی بیم و هَراس

  گاهی به خواب تو می آیم وُ

  بوسه می شوم لبان تو

  گاهی عروس حجله ات می شوم

  ...

  نمایش کامل شعر