آوای دل
d
d
d

مرتضي نويد

 • avatar دل


  نازنینم همه در وصف تو بد می گویند
  حال و احوال مرا روز و شبم می جویند

  همه گویند چه سان ساخته ای با غم او
  میخ سردیست که بر سنگ دلم می کوبند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ناز نگاه
  عمریست سیه پوش غم عشق تو هستم

  احرام طواف گل رویت همه بستم

  تا برنکشم در بغل آسوده نخوابم

  کی می رسد ای یار به دامان تو دستم

  هر ناز نگاهت به سر انداخته شوری

  غیر از تو در خانه اغ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیایش
  شب و ديدار يار و نغمه عشق
  مصفا محفل و ديوانه عشق

  به ساز دل نوا و آه جانسوز
  به شمع ماتمش پروانه عشق

  دريغ و حسرت و افسوس و صدآه
  بدين سان باده و پيمانه عشق

  به هر قدري كز آن را پر بنوشي
  زدستت مي رود هنگامه عشق

  نه ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ديوانه عشق
  در انجمن باده فروشان بشنیدم

  اینجا همه درمان مریضان بفروشیم

  رفتم که علاجم کند آن ساقی می نوش

  احوال مرا دید و بفرمود نکوشیم

  هر در زدم از درد رهایم کند اما

  جز باده دوایم نشد آن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اسير عشق
  نگاهي كردم اندر روي ماهش

  دو چشمان سياه و آن نگاهش

  بلرزيد اين دلم چندان كه ناگه

  همي ترسيدم افتم زير بارش

  فرستادم هزاران نامه شايد

  كند نيمه نگاهي زير پايش

  ولي

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قرار
  گفته بودم که بیایی لب آن رود پرآب

  تا کنم سیر نگاهت نشوی دیده پرآب

  شب مهتابی و من غرق نگاه

  گرمی دست تو در دست من آه

  اثر لحن دل انگیز کلام تو زدل

  شب شد از چشم سیاه تو خجل...

  نمایش کامل شعر