آوای دل
d
d
d

سروش کیومرثی

 • avatar به ازین چه شادمانی
  ز خزان گنه نباشد خفقان گلستانی
  سندی طویل دارد ضربات زندگانی

  "به ازین چه شادمانی؟" گون از جهان مپرسد
  که به باد هر بیابان بدهد عنان جانی

  چه خوشا نوای سازی ز شراب زخمه اما
  نه من اعترافِ سازم، نه تو جام پنجگانی

  به زبان شاخه‌

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ملامت
  به بال خسته ام پری که طعم التیام بود
  نه عافیت که آفتی ز مستی مدام بود

  چه سخت چون سحرگهی ز پشت شیشه سوختن
  به حرم پر شرار او که مهر بی دوام بود

  شکست شاخ و برگش ای تبر! به قلب من بزن
  که ظالمانه سرد شد دمی که مستدام بود

  محبت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهر دل
  دلم دریده دوران آن دو چشمان نیست
  سرم گریخته بر منتهای دامان نیست

  لبش چو معجزه ای بر فراز نیمه شده
  ولی تفاوت این مه شکاف آنان نیست

  اسیر مهر دلم نی فقیر ماه رخش
  حدیث لعل لب و طره پریشان نیست
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ودیعت
  اگرچه در خم زلف نگار می نگریم
  ولی نه با دل خاکی به یار می نگریم

  زمست نرگس چشمش که تا میان و برش
  به رد پای خداوندگار می نگریم

  ودیعتی که ازل در نهاد ما بنهاد
  نگر که در طلبش بی قرار می نگریم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باشد که بر نگردد
  جام جگر شکستم تا دردسر نگردد
  تا خون دل دگربار سد بصر نگردد

  کانُت أنیسُ روحي راحَت مَعَ الدُموعي
  بر بی وفایی یار کوهی سپر نگردد

  باران عشق بنگر بر دشت شه نشینش
  کاین بی دریغ ریزد، وان بارور نگردد

  ...

  نمایش کامل شعر