آوای دل
d
d
d

شعر : رباعی

رباعی

رباعی1

دل خانه ی حق است کثیفش نکنیم
باجهل ؛ خشن جنس لطیفش نکنیم

باغفلت وتزویروریا؛ کعبه ی دل
تا ریک وتبه ، خوار وخفیفش نکنیم

رباعی2

هشدارکه دل رنگ سیاهی نخورد
بربوم دلت نقش تباهی نخورد
هشدارکه مانندمترسک بیخود
پیشانی تومهر،گناهی نخورد

رباعی 3

خودشیفته عمرن که به جایی برسد
درفقر نماند به نوایی برسد

من من کندو گم کند او راهش را
ازخویش نرهدتا به خدایش برسد

رباعی 4

هشدار شوی عبد خدایت به درستی
یادت نرود آنکه کجایی وکه هستی

مادام که درقید هوای دل ونفسی
جزخویش عبادت نکنی و نپرستی


مینا محمودی رباعی دل حق جنس

دیدگاه های کاربران

رضا رضائی
احسنت

مینا محمودی
nدرودبرشماآقای رضایی
وسپاسگزارم ازلطف شما

عباس علی استکی
درود بانو
سروده هایی زیبا بودند

مینا محمودی
سلام وسپاس استاد عزیز

حاتم سامانی
درود بر شما

مینا محمودی
درود برشما استاد بزرگوار
منتظرنقدتان بودم


حاتم سامانی
با عرض سلام و درود مجدد .
در این سروده در خواست نقد نفرموده بودید و لذا نظری گفته نشد .
اینک جسارتا عرض میکنم در این مصراع :
" باجهل ؛ خشن جنس لطیفش نکنیم" خشن متضاد لطیف است . اگر خشن تنها را بار میبردید کافی بود ، اما وزن مختل میشد . البته جنس لطیف با خشونت در تعارض است.
تقطیع بیت اول این است :
"دل خانه ی/ حق است کـ / ثیفـش نکـ / نیم"
"فاعـــلاتن / فـاعـــــلاتن / فاعـــلاتن / فاع"
ملاحظه میشود تعداد ضرب در دو مصراع مساویست اما در نهایتِ شعر بجای یک هجای بلند یک هجای کوتاه آمده است و "فاع" به "فع" تبدیل شده :
" باغفلت و / تـزویـــرورِ / یا؛ کعــبه ی / دل"
"فاعــــلاتن / فـاعــــــلاتن / فاعــــــلاتن / فع"
در مصراع زیر:
"خودشیفته عمرن که به جایی برسد" عمرند را عامیانه آورده و فرموده اید "عمرن" که با سیاق ادب ابیات همخونی ندارد . ضمنا برای مغایب جمله توضیحی داده نشده ، چه کسانی شیفته ی عمر خودشان هستند که بجایی برسند ضمنا خود شیفتگی گاه ممکن است مثبت باشد . و نیز توضیح داده نشده خود شیفتگان در فقر هستند . آیا فقر مادی است یا معنوی که اگر فقر معنوی باشد گفته درست است که توضیح ندارد .
در بیت بعد باز فاعل "من و من" کننده ، معرفی نشده .
در این مصراع : "هشدار شوی عبد خدایت به درستی" مفهوم جمله ، مبهم است و ارتباط کلام نارسا . اگر میفرمودی "هشدار که توعبد خدایی به درستی" ، بهتر میشد .
در مجموع رباعیها دارای پیاهمهای خوب و برازنده ای هستند . میدانیم هر سروده نیاز به بازنگری و ویرایش دارد .
میگویند حافظ علیه الرحمه ویرایشگر حرفه ای بوده و مرتب سروده هایش را ویرایش و تصحیح میکرده که در نتیجه آن اثر ماندگار و استثنایی را خلق کرده .
جسارت را ببخشید ، شاعر بمانید .


مینا محمودی
درودبرشما وزن شعروزن رباعی است مفعول مفاعیل مفاعیل فعل
خودشی ف ته عم رن ک به جایی ب ر سد//دل خا ن ی حق قس ت ک ثی فش ن ک نیم //با جه ل خ شن جن س ل طی فش ن ک نیم//جنس دل را که لطیف است با جهلمان خشن نکنیم
کسیکه شیفته ی خودش است /عمرن =محال است//به جایی برسد ودرخودخواهی بماند و (
من من کند)وبه خدایش نرسد//ممنونم از دقت نظر شما بزرگوار


حاتم سامانی
سلام و درود مجدد برشما
برای توجیه خودم و رهاییم از اشتباه ، می پرسم اگر وزن شعر را همانطور که فرمودید بر وزن مفعول مفاعیل مفاعیل فعل باشد ، در اینصورت آیا افاعیل را با سکون لام میخوانید ؟ یا این طور: مفــعـــــــــولُ / مـفاعــــــــیلُ / مفاعیلُ فَعَل ؟.
در صورت اول تقطیع شما شاید مطابق با آن باشد اما اشتباه ، و اگر افاعیل را با سکون (لام) بخوانید به اعتقاد بنده به خطا رفته اید ، زیرا اگر با لامِ مضموم بخوانید در آنصورت تجدید نظر در تقطیع لازم است .
بهر صورت وزن شعر شما بنظر بنده فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع میباشد .
در پناه حق


مینا محمودی
سلام ممنونم از توجه شما
دل=مف
خا=عو
ن ِ=ل
ی ِ=م
حق =فا
قس=عی
ت ِ=لُ
کَ=مَ
ثی=فا
فش=عی
ن=لُ
ک=فَ
نیم=عل


حاتم سامانی
با عرض پوزش و سلام محدد .
با توضیح خوبی که مرقوم داشتید جهت درک بهترِ تقطیع دو سه نکته مبهم دارم که اگر مزاحم نشوم بپرسم .
میدانیم که افاعیل از سبب (مثل دل) و وتد مثل (بیا) و فاصله مثل (بزنمت) تشکیل شده . اما سرکار همه را بصورت سبب نشان داده اید بهمین جهت ابهام برایم پیدا شده .
اگر بپذیریم که وزن (مفعول مفاعیل مفاعیل فعل) است ، مصراع :
"دل خانه ی حق است کثیفش نکنیم" دل = مف / خانه ی= فاعِلُن / حق ست = فع لن / کثیفش = فَعولُن / نکنیم = فَعَلن .
با این تفطیع نتوانستم به فرمایش شما برسم .
شادکام باشید .

ژیلا راسخ
سلام میناخانم عزیز

رباعیات زیبایی بود

مینا محمودی
درود وسپاس دوست عزیزم

مریم وزیری
مادام که درقید هوای دل ونفسی
جزخویش عبادت نکنی و نپرستی

مینا محمودی
سلام ودرود مریم بانو
اولین رباعی های من هستند کاش نقد میکردید
ممنونم

نسرین عبادسبحانی
درود بر مینای عزیزم
بسیار زیبا و دلنشین بود
شاعر بمانی دوست من

  ارسال دیدگاه

  ×جهت ارسال دیدگاه عضو و یا وارد سیستم آوای دل شوید

  تصویر شاعر

  مینا محمودی

  اطلاعات شاعر

  شاعر : مینا محمودی
  عنوان کاربری : شاعر
  دفتر شعر : غزلیات
  نوع شعر : رباعی
  دسته بندی : عرفانی
  تخلص : مینا
  کشور : ایران
  شهر : تهران
  شناسه : AVA-p- 12439
  تاریخ : دوشنبه 8 دى 1393 12:41
  دیدگاه ها : 16
  بازدید : 1418

  دفاتر شعر

  اشعار دیگر شاعر

  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "آسیا" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  سکته ملیح

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 24,451,181
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5