آوای دل
d
d
d

شعر : بــاز بــاران

بــاز بــاران

بـاز بـاران،نزدهرکس آشناست
کودکـانه بـوده وُ پـُرمحتواست

هـر کسـی را  بـاز بــارانـی بُـوَد
پُـر زِ گـوهـرهـای رخشانـی بُـوَد

بـازآمد  کـودکی هـــایـم  بـه یــاد
فارغ ازغم، بوده ام من شادِ شاد

یـادم آمـد گــردش یک روزِ خوب
می دَویـدم در طبیعـت  تـا غـروب

آسمـان آن روز،آبـی بود و پـاک
بوده دورازهرغبار وگرد و خـاک

دشت وجنگل پُرگُل وهم سبزه بُود
رویِ  شـاخه بلبلـی بنشسته بـود

بویِ جنگـل ،تازه بود وعطـرفام
با طـراوت بود وسرسبزی تمام

زَنبق و گل هـا ی وحشیِ دیگـر
رقصِ شان درباد بوده جلوه گـر

هرچه می دیدم درآنجا، زیب بود
بویِ هر میـوه ، بویـژه سیب بود

ابرهــا را  دیـده ام  پیـوستِ  هـم
 بهرِبارِش دست شان دردستِ هم

آسمـــانِ را چیــره گشتند ابرهــا
تیـره  گـشتـه نـاگهـانی از قضـا

بـرق را شمشیـــرِ بُــرّان دیده ام
مثل تنــدر، مَست وغـرّان دیده ام

دانــه هــای گِـردِ بـاران، ازهوا
همچو مُـرواریدِ آمــد سـویِ ما

رویِ هـر بِـرکه ، بدیدم مرغکـی
در درونِ  آشیـــانــه  زاغکــی

گیسویِ مِـه بوده سیمین و دراز
قطـره بــارانی برویش کرده ناز

سبزه دردریایِ سبزی غوطه ور
بـاد،چون شانه زدی بررویِ سر

هرچه میلم بوددران دشت ودَمَن
شـد  مهیّـا ، گوئیـــا از بهرِ من

شاد بودم ، می سرودم نغمه ها
می دویــدم همچـوآهـو، تیز پــا

بازباران، همچو باران زنده است
 چون ترانه،نغمه ای پاینده است

گوهــرِ بــاران کنـد احیــاء زمین
زین سبب باشد همیشـه بهترین

درطبیعت،هرچه رابینی نکوست
هدیه ی باارزشی ازسویِ اوست

ای علــی مانند بـاران ساده باش
بی ریاء وخالص و اُفتاده باش

علی تجن جاری غم باران عل

توضیحات تکمیلییک شنبه ــ 9 / 9 / 93

تعـدا د ابیات :  22بیت

دیدگاه های کاربران

مریم وزیری
درطبیعت،هرچه رابینی نکوست
هدیه ی باارزشی ازسویِ اوست

بسيار زيبا.....
برگ درختان سبز در نظر هوشيار
هر ورقش دفتري است معرفت كردگار....

علی تجن جاری
باسلام واحترام
از مراحم تان متشکرم.
یکی از سروده های تان را خواندم که در خور تحسین بود.
شادابی پیوست زندگی تان باد.

عباس علی استکی
درود جناب تجن جاری گرامی
سروده ای زیبا و دلنشین
موفق باشید

علی تجن جاری
درود جناب اسکــی عزیز
از التفات نظر و الطاف با ثمرتان متشکرم.
موفق باشید

بختیار فرّخ
درود جناب تجن جاری گرامی
زیبا و دلنشین
حق یارتان باد

علی تجن جاری
با سلام و احترام

از نگاه سبزتان متشکرم .
مؤید باشید.

  ارسال دیدگاه

  ×جهت ارسال دیدگاه عضو و یا وارد سیستم آوای دل شوید

  تصویر شاعر

  علی تجن جاری

  اطلاعات شاعر

  شاعر : علی تجن جاری
  عنوان کاربری : شاعر
  دفتر شعر : گلبرگ خاطره
  نوع شعر : مثنوی
  دسته بندی : اجتماعی
  تخلص : علی
  کشور : ایران
  شهر : آمل
  شناسه : AVA-p- 12281
  دیدگاه ها : 6
  بازدید : 1114

  دفاتر شعر

  اشعار دیگر شاعر

  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "حرمسرا" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  راز محبت و آشنایی در غزلیات حافظ

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 25,110,305
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5