آوای دل
worker
worker
worker

رویاها-Dreams

شناسنامه صفحه


رویاها-Dreams
 • عنوان : رویاها-Dreams
 • بخش : متن های دو زبانه
 • شناسه : AVA-p-49
 • تاریخ : پنجشنبه 28 فروردين 1393 17:19
 • بازدید : 5091

 • متن


  Dreams
  Langston Hughes
  رویاها
  ترجمه کاوه روحانی
  مرتبط
  رویاها - Dreams

  Dreams

  Hold fast to dreams
  For if dreams die
  Life is a broken-winged bird
  That cannot fly.
  Hold fast to dreams
  For when dreams go
  Life is a barren field
  Frozen with snow.


  Langston Hughes
  رویاها

  رویاهایت را سخت بتازان
  وقتی رویاها بمیرند
  زندگی پرنده بال بریده ای ست
  که پرواز نمی تواند
  رویاهایت را سخت بتازان
  وقتی رویا ها بروند
  زندگی زمین بی حاصلی ست
  یخ بسته زیر برف


  ترجمه کاوه روحانی


  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "وانفسا" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  نوروز و فلسفه هفت سین

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 23,216,999
  تعداد صفحات : 11836
  تعداد اشعار : 10982
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2016
  تعداد شاعران آقا : 1459
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5