آوای دل
d
d
d

If I could teach you, teacher

شناسنامه صفحه


If I could teach you, teacher
 • عنوان : If I could teach you, teacher
 • بخش : متن های دو زبانه
 • شناسه : AVA-p-35
 • تاریخ : سه شنبه 5 فروردين 1393 5:58
 • بازدید : 2906

 • متن
  If I could teach you, teacher
  I’d teach you how much more
  You have accomplished
  Than you think you have
  I’d show you the seeds
  You planted years ago
  That are now coming into bloom
  I’d reveal to you the young minds
  That have expanded under your care
  The hearts that are serving others
  Because they had you as a role model
  If I could teach you, teacher
  I’d show you the positive effect
  You have had on me and my life
  Your homework is
  To know your value to the world
  To acknowledge it, to believe it
  Thank you, teacher  معلم، اگر من میتوانستم به تو یاد دهم،
  یاد می دادم که چقدر بیشتر از آنچه فکر می کنی انجام داده ای
  من نشان می دادم به تو دانه  هایی که سالها پیش کاشته ای، اکنون به شکوفایی رسیده اند
  من برای تو فاش می کردم ذهن های جوانی که در نتیجه مراقبت تو توسعه یافته اند
  قلب هایی که به دیگران خدمت می کنند چون آنها تو را بعنوان الگو داشتند
  معلم، اگر من میتوانستم به تو یاد دهم،
  اثرات مثبتی که تو بر من و در زندگی من داشتی نشان می دادم
  تکلیف شب تو این است که ارزش خود را در جهان بدانی
  به آن اعتراف کنی و به آن اعتقاد داشته باشی
  از تو سپاسگزارم معلم  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "قاب" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  درآمدی بر نقد

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 24,929,097
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5