آوای دل
worker
worker
worker

ترجیع بند

شناسنامه صفحه


 ترجیع بند
 • عنوان : ترجیع بند
 • بخش : مقالات-آموزشی
 • شناسه : AVA-p-16
 • تاریخ : چهارشنبه 1 آبان 1392 18:28
 • بازدید : 2712

 • متن


  ترجیع بند از چند قطعه شعر تشکیل شده است که هر کدام از این قطعه شعرها دارای قافیه و وزن یکسان هستند و در آخر هر رشته شعر یک بیت یکسان با قافیه ای جداگانه تکرار می شود.

  بهترین ترجیح بندهای مربوط به سعدی ، هاتف و فرخی است.

  از ترجیع بندهای معروف ادبی فارسی ترجیع بند هاتف است که بیت ترجیع آن این است:

  که نیکی هست و هیچ نیست جز او ----- وحده لا اله الا هو

   ترجیع بند

  نمونه ای از ترجیع بند از دیوان سعدی

  دردا که به لب رسید جانم ----- آوخ که ز دست شد عنانم

  کس دید چو من ضعیف هرگز ----- کز هستی خویش در گمانم

  پروانه ام اوفتان و خیزان ----- یکبار بسوز و وارهانم

  گر لطف کنی به جای اینم ----- ورجور کنی سرای آنم

  بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله کار خویش گیرم

  زان رفتن و آمدن چگویم ----- می آیی و می روم من از هوش

  یاران به نصیحتم چه گویند ----- بنشین و صبور باش و مخروش

  ای خام، من این چنین در آتش ----- عیبم مکن ار برآورم جوش

  تا جهد بود به جان بکوشم ----- و آنگه به ضرورت از بن گوش

  بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم

  ای بر تو قبای حسن چالاک ----- صد پیرهن از جدائیت چاک

  پیشت به تواضع است گویی ----- افتادن آفتاب بر خاک

  ما خاک شویم و هم نگردد ----- خاک درت از جبین ما پاک

  مهر از تو توان برید هیهات ----- کس بر تو توان گزید حاشاک

  بنشینم و صبر پیش گیرم ----- دنباله ی کار خویش گیرم


   توضیح: به علت طولانی بودن، تنها قسمت هایی از  ترجیع بند که نشان دهنده ی ساختار شعری آن باشد انتخاب شده است.


  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "اعتصاب" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  فرهنگ جامع زبان فارسی

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 23,216,930
  تعداد صفحات : 11836
  تعداد اشعار : 10982
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2016
  تعداد شاعران آقا : 1459
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5