آوای دل
d
d
d

غزل

شناسنامه صفحه


غزل
 • عنوان : غزل
 • بخش : مقالات-آموزشی
 • شناسه : AVA-p-10
 • تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1392 3:6
 • بازدید : 8728

 • متن


  "غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود "غزل" پا گرفت و در قرن هفتم رسما قصیده را عقب راند و به اوج رسید.

  در قصیده موضوع اصلی آن است که در آخر شعر "مدح" کسی گفته شود و در واقع منظور اصلی "ممدوح" است اما در غزل "معشوق" مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند.
  این "معشوق" گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی.

  ابیات غزل بین 5 تا 10 ییت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقیه ابیات هم قافیه اند.

  غزل را می توان به شکل زیر تصویر کرد:

  ......................الف ...................... الف
  ...................... ب  ...................... الف
  ...................... ج ...................... الف

  موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و ذکر معشوق و شکایت از بخت و روزگار است. البته موضوع غزل به این موضوعات محدود نمی شود و در ادب فارسی به غزل هایی بر می خوریم که شامل مطالب اخلاقی و حکیمانه هستند.

  هر چند غزل فارسی تحت تأثیر ادبیات عرب بوجود آمد بدین معنی که در ادبیات عرب قصاید غنائی رواج یافت (در این زمان قصیده در ایران مدحی بود و غزل فقط در قسمت اول آن دیده می شود) و در قرن پنجم به تقلید از این قصاید غنایی غزل فارسی به عنوان نوع مستقلی از قصیده جدا شد، اما موضوعات غزل فارسی اصالت دارد و مثلاً غزل عرفانی به سبک شاعران ما در ادبیات عرب نادر است.

  نمونه ای از غزل سعدی:


  هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
  نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم
  به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
  شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم
  حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد
  دگر نصیحت مردم حکایتست به گوشم
  مگر تو روی بپوشی و فتنه بازنشانی
  که من قرار ندارم که دیده از تو بپوش
  من رمیده دل آن به که در سماع نیایم
  که گر به پای درآیم به دربرند به دوشم
  بیا به صلح من امروز در کنار من امشب
  که دیده خواب نکردست از انتظار تو دوشم
  مرا به هیچ بدادی و من هنوز بر آنم
  که از وجود تو مویی به عالمی نفروشم
  به زخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت
  که تندرست ملامت کند چو من بخروشم
  مرا مگوی که سعدی طریق عشق رها کن
  سخن چه فایده گفتن چو پند میننیوشم
  به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
  و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم


  نمونه ای از غزل حافظ:


  ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
  دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
  دایم گل این بستان شاداب نمیماند
  دریاب ضعیفان را در وقت توانایی
  دیشب گله زلفش با باد همیکردم
  گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی
  صد باد صبا این جا با سلسله میرقصند
  این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
  مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد
  کز دست بخواهد شد پایاب شکیبایی
  یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
  رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجایی
  ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
  شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی
  ای درد توام درمان در بستر ناکامی
  و ای یاد توام مونس در گوشه تنهایی
  در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم
  لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی
  فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
  کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی
  زین دایره مینا خونین جگرم می ده
  تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی
  حافظ شب هجران شد بوی خوش وصل آمد
  شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی


  نمونه ای از غزل عراقی:


  نخستین باده کاندر جام کردند
  ز چشم مست ساقی وام کردند
  چو با خود یافتند اهل طرب را
  شراب بیخودی در جام کردند
  ز بهر صید دلهای جهانی
  کمند زلف خوبان دام کردند
  به گیتی هرکجا درد دلی بود
  بهم کردند و عشقش نام کردند
  جمال خویشتن را جلوه دادند
  به یک جلوه دو عالم رام کردند
  دلی را تا به دست آرند، هر دم
  سر زلفین خود را دام کردند
  چو خود کردند راز خویشتن فاش
  عراقی را چرا بدنام کردند؟


  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "مینا" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  درآمدی بر نقد

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 24,929,006
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5