آوای دل
d
d
d

دفتر شعر : غزلیات از مینا محمودی

نمایش 41-80 از 85 نتیجه
 • avatar نه ؛ندیدم
  نه؛ندیدم
  نیازم چون به یار افتاد یاری را ندیدم
  به صحرایی که سوزد ؛چشمه ساری را ندیدم
  بهاران هم دمیدندوشکوفه ها شکفتند
  وهرگز میوه ها بر شاخساری را ندیدم
  کجایید ای به میدان کرامت تک سواران
  دراین میدان ردَ پای س

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زنجیر
  زنجیر خرافه بر پاهای وفاداریم
  در باغ به جای گل صدرنگ وریا کاریم
  میگردد ومیچرخد صد چون وچرادرسر
  نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم*
  حیران وهر اسانیم چون قمری پر بسته
  تندیس سکوتیم وچون نقش به دیواریم
  پابند تن خویش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هرگزنرود از یاد
  هرگزنرود از یاد
  آن دلبرهر جایی هرگزنرود از یاد
  وآن شیوه ی رعنایی هرگزنرود از یاد
  ازروزازل عشقش آجین شده با دلها
  آن مطلق زیبایی هرگز نرود از یاد
  از هرم نگاه او چون کوره بسوزددل
  واین آتش موسایی،هرگزنرود از یاد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نماز
  کوک دلم به یادتو گرکه به ساز کرده ام
  من به صفای روی تو پنجره باز کرده ام
  رو به تو سجده میکنم من به گمان خود ولی
  خوب نگاه میکنم رو به نیاز کرده ام
  هرطرفی نگه کنم این چه نماز خواندن است
  وای به من تمام شب برکه نماز کرد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیلوفر
  که میگوید که این مرداب نیلوفر ندارد؟
  که میگوید که دریا در دلش گوهرندارد؟
  که میگوید که شهر پشت در یاها خیالی است؟
  که میگوید که این زندانِ وحشت در ندارد؟
  که میگویدکه عشق این آتش سوزان دلها
  نزد کس شعله ی آنرا وخاکستر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کمک به آوای دلمان
  شاعران عزيز
  با توجه به اينكه در حال حاضر آواي دل براي توسعه كامل نياز به كمك و ياري ما شاعران دارد تا در آينده خودمان و شاعراني كه بزودي عضو آواي دل مي شوند از امكانات كامل سايت به صورت رايگان استفاده كنيم .
  من از کسا نی که میتوانن

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سوال
  نمیشود سرراهت به من کنی نظری؟
  نمیشود به نگاهت غم از دلم ببری؟
  تویوسفی ومن اسیر چاه بلهوسی
  نمیشود که مرا تو به بردگی بخری؟
  به هردری بزنم تاکه بینم آن رخ ماه
  چه میشود بگشایی چو میزنم به دری؟
  کنون که سردی غقلت ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آه دلا
  آه دلا
  غمزده ای فسرده ای آه دلا چه خسته ای
  هم نفس قفس تویی تار زهم گسسته ای
  راز فلک شنیده ای بس که به شب نخفته ای
  از همه کس بریده ای مرغک پر شکسته ای
  چشم سحرکه دیده تو؛رازدلت شنیده او
  منتظری که شب رود خیره به

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مینای شکسته
  مینای شکسته منم
  / آوارم وخسته منم
  / مینای تهی زشراب
  / پر گشته تنم زعذاب
  عاشق به می باقی
  / بشکسته مرا ساقی/
  مینا که پرش بکشست
  / در عزلت خود بنشست/
  درحسرت پروازم
  / خاموش شد آوازم /
  م

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شک
  شک
  من میروم باپای شک تامرز ایمان
  با من بیا آنجا؛ کپک زد فکر انسان
  تازه کنیم اندیشه هامان را که امروز
  خورده است مهر کهنگی بر ایده هامان
  چون ققنسی تا میرسد راهش به بن بست
  ایمان خود در آتش شکها بسوزان
  خاک

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حسرتزده
  بایاد تو یک روز از آن باغ گذشتم
  لبریز غمت باز لب رود نشستم
  باخاطره خندیدم وهی آه کشیدم
  دیوانه صفت خیره به دنبال توگشتم
  آنروز بغیراز دل ما تن همه لرزید
  ازعشق شکستی واز عشق شکستم
  بامن سخنی هیچ نگفتی نه شنیدی ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بگذرم
  آمدم تا چون شهابی بگذرم
  چون حباب روی آبی بگذرم
  آمدم تا تشنگی مستم کند
  نا چشیده از شرابی بگذرم
  آمدم تا دربیابان گم شوم
  برتماشای سرابی بگذرم
  شادیم کوتاه است وبی دوام
  غم به پیشم با عتابی؛بگذرم
  آمد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar راز عیان
  راز عیا ن
  من تورا جان جهان ؛بادل وجان حس کردم
  من ترا از تپش قلب زمان حس کردم
  منکه در قطره ی شبنم رخ تومیبینم
  بازاز بارش چشم نگران حس کردم
  حکم تو در همه جاساری وجاری دیدم
  باز در سلطه ی قانون نهان حس کردم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دوست دارم
  دوست دارم زیرباران باتو باشم
  دوراز چشم رقیبان باتوباشم
  درعبور از کوچه های تنگ وتاریک
  راه ها را سخت و آسان باتو باشم
  رام و آرام وبه دنبال نوایت
  آشکارو گاه پنهان با تو باشم
  دوست دارم در کویر تشنگی ها
  تا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باتوباشم
  دوست دارم زیرباران باتو باشم
  دوراز چشم رقیبان باتوباشم
  درعبور از کوچه های تنگ وتاریک
  راه ها را سخت و آسان باتو باشم
  رام و آرام وبه دنبال نوایت
  آشکارو گاه پنهان با تو باشم
  دوست دارم در کویر تشنگی ها
  تا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar میقات
  رقص ماهی های غم در برکه ی جانم ببین
  سیل آتش شعله ور در باغ وبستانم ببین
  خیزو بنگر در بهاری تر زمان عمر من
  دست ویرانگر خزان دربرگریزانم ببین
  منکه دردورنج وغم شد مونسم در زندگی
  سایه ی ترسیده ی از غم گریزانم ببین

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عشق
  عشق اگر دردل نشیند دل چودریا می شود
  آنگاه برهستی همه عاشق وشیدا میشود
  آن دل که عاشق می شودهرگز دلی را نشکند
  درعشق او گم میشود بشکسته پیدا میشود
  ازکینه وبخل وحسدواز بیهده خالی شود
  چون سینه اش پر میشود از عشق احیا میش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اشکها
  اشکها ای همرهان ای نازنینان یار من
  اشکها زیباترین پیوند با دلدارمن
  باشما من شسته ام آن آرزوهای به گل
  باشما من شسته ام آن حسرت مدفون دل
  پاک کردم با شما من کینه ها از سینه ام
  برده ام من با شما زنگار از آیینه ام

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بی یادتو


  یادتو
  دوری زتو را این دل من تاب ندارد
  بی یاد تو یک ثانیه ی ناب ندارد
  بی یاد تو شاید گذرد روز وشبی هم
  آن روز وشبم ارزش یک خواب ندارد
  ای نور درخشان شب و راه دل من
  چون نور درخشان تو مهتاب ندارد...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سه دو بیت
  خدایا یک دل پررازجویم
  خدایا صبح یک آغازجویم
  خدایا خسته ام از بال بی پر
  خدایابال یک پرواز جویم
  یک قطعه
  هیچ خاری که به خود خار نشد
  سرزنش کردن او کار نشد
  برگ زردی که بیفتد زدرخت
  او به خود زردک و ب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مولود کعبه
  گاه مولودی چنان والا شود
  درگه کعبه به رویش وا شود
  گاه مردی آنچنان باشد بزرگ
  در زمانه یکه وتنها شود
  گاه دردی آنچنان باشد عظیم
  گوش چاهی محرم نجوا شود
  گاه حاکم آنچنان عادل که خود
  در قضا محکوم یک دعوا شود

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مرغ شب
  مرغ شب
  دل خودرا به که بندم چوتو دلدار نباشی
  به چه کس رو بنهم چون تو مرا یارنباشی
  توبگودور که گردم ؛وفدای که شوم من
  به جهانی که در آن نقطه ی پرگارنباشی
  چوگلی هرز به صحرا تک وتنها به بیابان
  تواگرنورامید دل بس ز

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar طلوع صبح
  ماه طنّاز
  مجال تنگ پروازم بگو؛کی میرسد آخر
  شنا در موج ناسازم بگو کی می رسد آخر
  بگو صبرم به سرآمد دلم تنگ است وپر تشویش
  سکوت سخت آوازم بگو کی می رسد آخر
  خدارا ساعتی بنشین کنارم حس کن این دردم
  دگرآن ساز دمسازم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهمان نگاه
  مهمان نگاهت شوم از شوق بمیرم
  واز نور گاهت به رهم نور بگیرم
  نامم ببری وام بگیرم و سه تا بال
  پرواز کنم گرچه به دام تو اسیرم
  هروعده ی دیدار تو شوقم کند افزون
  هجران تو سوزد دل واز رنج بمیرم
  شیرین منی کوه غمت بررو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قلم وغم
  قلم خشکیده او جانی ندارد
  به رگهایش که جریانی ندارد
  از اومیخواهم از شادی نویسد
  سر انجام فرمانی ندارد
  غمی آید به دل با عشوه وناز
  بگیرد جان وعصیانی ندارد
  قلم غم را که دید او ناله سر داد
  بریزد اشک وپایانی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زمانه
  زمانه

  زمانه بس که باشتاب و بیدرنگ میرود
  چنان عبورنور یک شهابسنگ میرود
  پرنده باشتاب آشیانه میکندرها
  شتاب میکندوا زین حصار تنگ میرود
  کسی که دل به لانه در مسیر باد بست
  هم اوشکسته بال و،پای لنگ میرو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهمان دل
  حک کرده ام نام تو را د رگوشه ی پنهان دل
  جایی که می بیند فقط آن گوشه را جانان دل
  دل آب وجارو کرده ام آماده ی دیدار تو
  شوازکرم ای نازنین تو ساعتی مهمان دل
  هرروز وهر شب پا بنه بر فرش دل بر چشم دل
  افزون نمابامقدمت گنجین

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آرام
  آنکس که ترا یافته آرام بگیرد
  چون صیدکه آرام به یک دام بگیرد
  هم همدم وهم مونس وغمخوار توباشی
  یاد توکند از دل خود کام بگیرد
  راضی نکند وعده ی فردای تو او را
  ازیاد تو از عشق تو الهام بگیرد
  از رگ رگ هستی چوشود نا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دست رحمت
  بیا با نگا هی شبم را سحر کن
  بیا لحظه ای از کنا رم گذر کن
  بیا ور تو با خود شمیم بها ران
  ا زین آ سمان تیر گی رابه در کن
  بگیراز د لم تو حکو مت ز غم ها
  شبی دردلم انقلابی دگر کن
  اگر تو بیایی غمم نفله گردد
  ج

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جوانی
  جوانی
  کجایی شور وحال زندگانی
  .طراوت تازگی ای شادمانی
  کجایی چشمه ی جوشان قدرت
  کجایی قهوه ی تلخ ای جوانی
  جهان وسرد وگرمش را چشیدم
  ندیدم روز خوش یا همزبانی
  به من آن روی تلخش را نشان داد
  سیاهی خستگ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ذره
  بیدارشو ای خفته که مرگت به کمین است
  اعمال تو چون دانه که کشتی به زمین است
  هرعضوتو فریادکنان فاش کند راز
  حاشا نتوان کرد که اعضات امین است
  هرذره ی جسمت بشود حافظه ای تا
  گویدکه تو چون بودی و اعمال تو این است
  گرذ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar به دل
  به دل گفته بودم که دریا بماند*

  نه راکد چو مرداب یک جا بماند

  که بی رنگ وروشن چوآب زلال

  چوآیینه ی آسمان ها بماند

  به سنگی ترک برندارد چو تنگی

  که صندوق اسرار دنیا بماند
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ریشه ها
  ریشه ها
  من میروم تا ریشه ها
  تا رویش اندیشه ها
  آبشخور افکارها
  تا بستر کردارها
  من میروم تادورها
  تادردها
  تاریخها
  تاریخ مالبریز از جبارها
  وین ریشه ی رفتار ما
  آزاد کن کرداررا
  گفت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مرغ شب
  دل خودرا به که بندم چوتو دلدار نباشی
  به چه کس رو آورم چون تو مرا یارنباشی
  توبگودور که گردم ؛وفدای که شوم من
  به جهانی که در آن نقطه ی پرگارنباشی
  چوگلی هرز به صحرا تک وتنها به بیابان
  تواگرنورامید دل بس زار نباشی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نسیم خوش اسفند
  پنهان شده در بوی گلی فصل بهاران
  ای مهر توشدتعبیه در قطره ی باران
  شد زنده دوباره گل وریحان وشقایق
  هر قطره ی باران چو مسیحای گیاهان
  همراه نسیمی گل نشکفته ی باغی
  مادام صفای چمن وجوی کناران
  ای جلوه ی رویت رخ گلها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دیرشد
  رفت فرصتها زدستم دیر شد
  دست من خالی زهر تدبیر شد
  ناگهان دیده گشودم بر جهان
  جان من درگیر یک تقدیر شد
  گرچه راهم سنگلاخ وپر خطر
  پای دل از غفلتم زنجیر شد
  از همه دنیای پر رنگ ولعاب
  سهم این دل ناله ی شبگیر ش

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امروزه
  امروزه
  انسان امروزی ببین از عشق آسان بگذرد
  بر جاده های بی هدف مست و پریشان بگذرد
  در پرسه های بی نشان از راه دور افتاده است
  گم کرده او کاشانه اش چندین خیابان بگذرد
  او در مسیرزندگی از یاد برده روح خود
  هم چو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غفلت
  پیچکی بر ساق خود پیچیده ایم
  کرمکی درپیله ای لولیده ایم
  خوش به حال آن نسیم وآسمان
  ما که پابند غمی پوسیده ایم
  تن به تنهایی سپرده کنج غم
  رنگ غمهای زمینی دیده ایم
  گاه غفلت سالیان مهمان ما
  آنچنان سر گرم با

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar همصحبت
  بیاوساعتی هم صحبتم باش
  قرین غصه های غربتم باش
  شکسته قامتم بار حوادث
  بیاوتکیه گاه قامتم باش
  بیا بشکن توزندان سکوتم
  نیوشای سخن در خلوتم باش
  بهاری کن زمستان دلم را
  بیاپایان گرم عزلتم باش
  فراموشم

  ...

  نمایش کامل شعر

تصویر شاعر

مینا محمودی

اطلاعات شاعر

شاعر : مینا محمودی
عنوان کاربری : شاعر
دفتر شعر : غزلیات
نوع شعر : غزل
دسته بندی : عرفانی
تخلص : مینا
کشور : ایران
شهر : تهران
شناسه : AVA-p- 30
تاریخ : يکشنبه 9 بهمن 1390 18:18
دیدگاه ها : 26
بازدید : 3683

دفاتر شعر

اشعار دیگر شاعر

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "کذاب" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

درآمدی بر نقد

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 24,457,594
تعداد صفحات : 11832
تعداد اشعار : 10978
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2015
تعداد شاعران آقا : 1458
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5