آوای دل
d
d
d

دفتر شعر : دل آوای من از عليرضا ناصری

نمایش 1-29 از 29 نتیجه
 • avatar کجاست؟

  پشتِ پنجره ، نشسته ام تنها

  گسترده حریرِ سرخ فامِ غروب بر منظرَم

  آویخته هزار فانوسِ آفتاب بر شیشه ها

  می چکد از چشمِ من احساسهای تلخ

  اینَک که نمی بیند جلوِۀ ترا

  بر پنجره

  فرود آمد پردۀ شب

  و چرخید نگا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تمنا
  ستاره هست و

  کهکشانی نیست

  ماه هست و

  آسمانی نیست

  چونان که ریگزار ِ تفت

  حریر ِ گیسوان را مهتاب

  گسترده بر کرانۀ هیچ

  مولود ابر نشسته

  بر دامنِ باغستانِ وَهم

  خوشا که زمین

  به تمنای ستاره ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar ساده اما...
  چرا ، گاهی
  شکایت میبرم بر درگهِ او
  به وحشت اضطرابی زار وُ مأیوس
  خدایا ، مشکلم سخت وُ بزرگ است.
  نمی گویم چرا
  مست وُ دل آرام
  الا عفریتِ سختیها ، بدانید
  پناه ِ من ، خداوندی بزرگ است

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar روح ِ افسانۀ هستی
  بس کن ای نفس ِ غم آلود
  چه را می جویی ؟
  تا به کِی از بدی ِ دهر به خود می نالی ؟
  کاخ ِ رؤیای خودت را به کجا می سازی ؟
  و برای طلبِ نیک و بدِ طالع ِ خود
  از کدامین ساحر
  به فریبانه طلسمی ، دل ِ خوش می کاوی ؟

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بَدر ِ سریر ِ حق
  می جویمت ای مِهر ِ شب افروز
  آفاق ِ کران وُ بیکران را
  پنهان شده از دیده ! کجایی ؟

  شب با همۀ سیاهی ِ خویش
  در بند کشیده اختران را
  ای ناجی ِ آسِمان کجایی ؟

  هرجا نِگرَم بُتکده برپاست
  صدها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حریر ِ نور
  شبی دیرنده بود و بی ستاره
  به روی بستر ِ دنیای تبدار
  خموشی همچو بختک ، سخت و سنگین
  فرو می کوفت حجم قلبِ بیمار
  نه سوسوی امیدی بر نگاهی
  نه رؤیای شَرَر ، بر دیده گاهی
  عدالت زیر ِ تیغ ِ خشم ِ مسلخ
  سر ِ عا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رهایی
  خسته ام دیگر
  از این فرمولهای پیچ پیچ
  خشک وُ بی روح وُ تنیده ، بر فضای زندگی
  خسته ام دیگر
  از این طوفانِ منطق های کور
  زین سَر ِ گُمگشتِگی های کلافِ زندگی
  وارَهَم دیگر
  از این گردابها با پندِ دل

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بر مزاری
  حرف بزن با من ای آرمیده
  از دیار ِ خموشان نظر کن
  گفته بودم که بی تو غریبم
  بر مزار ِ امیدم گذر کن
  رفتی و اشکِ من را ندیدی
  با من از بی وفایی حذر کن
  بی وفا بی من اما تو رفتی
  بر قسمهای خوبت عمل

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تجلّی ِ عشق
  برخیز و به عالم همه جا شور فِکَن
  وین غصه و غم را ز ِ خودت دور فِکَن
  هستی متجلّی وُ دلَت آیِنه است
  زین آیِنه بر دلی دگر نور فِکَن

  ......................................

  تو روزی عاقل و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اشكِ ماه
  ای مشعل ِ جاودانه دلخون شده ام
  از دايرۀ نور ِ تو بيرون شده ام
  در اين شبِ بی كرانه مهتابم كو ؟
  در ظلمتِ اين شبانه مدفون شده ام

  ........................................

  با تو لبريز ِ شور ِ سرم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وقتی كه نيستی
  وقتی كه نيستی
  دلِ من بيقرار ِ توست
  آتش به جانِ خسته ز ِ هجر و فراق ِ توست
  همواره ، هركجا
  ديده گان ِ ابریِ من
  در جستجوی تو وُ
  چشم انتظار ِ توست

  وقتی كه نيستی
  ز ِ اعماق ِ دوردستِ من ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آفتابِ من
  خوبِ محبوبم ، همای بختِ من !
  مرغكِ بختِ سپيدِ بام ِ من !
  تا نشستی بر سر ِ ديوار ِ دل
  ابر ِ خوشبختی شده بارانِ من

  خوبِ محبوبم ، مثالِ غنچه ها
  لب ز ِ لب بگشا و چون گلها بخند
  در حريم ِ گلشن و باغ ِ دلم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شِكو ِ ه ها
  تو با من ظالم و بيگانه بودی
  بر ِ بيگانگان دُردانه بودی
  به چشم ِ تشنۀ خشكِ دلِ من
  سرابِ ساقی و پيمانه بودی



  من شاعر و ديوانه نبودم
  دُردی كش ِ ميخانه نبودم
  عشق ِ تو مرا دربدرَم كرد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سماع من
  روح ِ من ، جان ِ من ، دلبر ِ مَه سان ِ من
  عشق ِ من ، يار ِ من ، ای نفَس ِ جان ِ من
  برگِ من ، بار ِ من ، ريزش ِ باران ِ من
  باغ ِ من ، راغ ِ من ، رويش ِ گلدان ِ من
  اين منم ، اين منم ، شاعر ِ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شُكر ِ يار
  سرنوشتِ ما
  نگينی بر طلای زندگيست
  در حريم ِ لطفِ يزدان
  درخور ِ تابندگيست
  ديدنِ روی تو مثلِ ديدنِ گل در بهار
  جُستنِ بوی تو هر دَم
  باعثِ بالندگيست
  بارالها
  ثروتی بی حد به من بخشيده ای
  صدهزا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بيقرايها
  نظری بر منِ شيدا بكنی يا نكنی
  عاشقِ گمشده پيدا بكنی يا نكنی
  مینشينم همه عمرم به رهِ خانۀ تو
  گذری بر دلِ شيدا بكنی يا نكنی


  نمی دانم چرا دلتنگم امروز
  مثالِ شيشه ای بر سنگم امروز
  نمی دانم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بختِ من
  يارِ بی همتا و فرّخ فالِ من!
  بهترين لطفِ خدا بر حالِ من!
  در قمارِ زندگانی ، بُرده ام
  چون تويی بختِ من و تكخالِ من
  گر قبول افتد نثارِ پای تو
  چشمها و عمر وجان ومالِ من
  فكروذكرم هستی و بعداز خدا
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مسافر
  تو كه رفتی سفر جایِ تو خاليست
  بهار و سبزه هم دلخواهِ من نيست
  بهار و جشن نوروزِ زمين است
  بهارِ من چرا در خانه ام نيست

  اگر بارانِ عشق از ابر بارد
  اگر بر سبزه ها غوغای يخ نيست
  وگر از چشمه ها جوشد گل ِ مه

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گوهر شب چراغ
  نردبانی نهادم بر آسمان
  و فرا رفتم از آن
  تا ستاره ام را
  در او بياويزم
  فرشته ای كه گذشت
  ستاره ام را از خوشه آسمان چيد
  و بر پيشانی شب آويخت
  گوهر شب چراغِ من
  تو تك ستاره شب افروزی
  كه نور را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قصه ناتمام
  حرفمان را ، نمی شنوند
  قصه مان را ، نمی خوانند
  رازمان را ، نمی دانند

  حرفی بوديم ، بی سكوت
  قصه ای بوديم ، ناتمام
  رازی بوديم ، برملا

  چه غم انگيز است ، وقتی
  از مسير نگاهت روی برتابند

  ...

  نمایش کامل شعر

  تصویر شاعر

  عليرضا ناصری

  اطلاعات شاعر

  شاعر : عليرضا ناصری
  عنوان کاربری : شاعر
  دفتر شعر : دل آوای من
  نوع شعر : ديگر
  دسته بندی : معناگرا
  تخلص : پژواك
  کشور : ايران
  شهر : كرج
  شناسه : AVA-p- 1727
  دیدگاه ها : 9
  بازدید : 4110

  دفاتر شعر

  اشعار دیگر شاعر

  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "تنداب" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  شهرزاد قصه‌گو

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 25,167,574
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5