آوای دل
d
d
d

دفتر شعر : فاصله از محمدرضا بداغی

نمایش 1-40 از 72 نتیجه
 • avatar تهوع تاریخ


  تاریخ را به بازی گرفته ایم
  رستم در مرز اعتیاد
  چرت می زند
  ناصر خسرو خیابانی است
  که سهراب در آن
  نیش دارو می فروشد
  و تهمینه
  در صف سبد کالا
  رفاه را کلافه کرده است
  و رخش در کورس پاییزه
  چهار نعل می تازد
  تا رهام
  ف

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar پیامبر
  و من گویی
  پیامبری هستم
  بر انگیخته ی الهه ی احساس
  معجزه ام
  یافتن تو بود
  از بین هفت میلیارد انسان
  و رسالتم
  شیدایی .
  و من پیامبری هستم
  که از شعر الهام می گیرم
  کتابم

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آیه
  گلت را
  از پای کدام تاک بهشتی سرشته اند
  که آغوشت
  این گونه مدهوشم می دارد ؟
  خدا در کدام ساعت خوش
  روح خود را
  در تو دمیده است
  که آیه های عشق
  از نگاهت جاری است ؟
  هر چه هست
  شیری

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar صفحه ی امروز شیرین
  خدایا می شود روزی بیاید
  به جای صفحه ی سرد حوادث
  به جای صحنه ی آزار کودک
  و یا تصویر گنگ چوبه ی دار
  به جای ناله های زرد یک زن
  ز خوی وحشی قابیل اکنون
  به جای نعره جان کاه یک تیر
  و یا زنجیر بر بال کب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بزم تنهایی
  در بزم تنهایی ام
  قناری مصلوب
  به انحنای دیوار فاصله
  توشمال بیت هایی تک ساختی است
  که پای حرکت عقربه ها را
  به گل نشانده .
  امید بیهوده ای نیست
  تو در بزنی
  و من
  غرق در اشتیاق
  پ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar سنگ
  از سنگ هراسانم
  آن جا که چیده میشود
  دیوار فاصله
  آن جا که فرش می شود
  بر روی آدمی
  جایی که هجمه می برد
  از دست اتهام
  بر چهره بشر
  اما ، امان ز دل
  چون سنگ می شود
  بر بعد فاصله ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تبصره
  در تاریخ نوجوانی
  از شیمی تبصره خورد
  تا از پرواز جا نماند
  نمی دانست چندی بعد
  در فلسفه زندگی
  شیمی جبر می شود
  که کاکلش را بچیند .
  اما نچیده است
  می جنگد
  تا با تبصره ای از شعر امید
  از ط

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar " آدم کش "
  همسایه دیوار به دیوار من
  آدم کش است
  دست های اورا
  بر گردن طفلی
  گره خورده، دیده ام
  چند وقت پیش
  بر بالای جسد پدر بزرگم
  چشم در چشمش دوخته ام
  در یک عمیات تروریستی
  در انتحار نابودی ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar خاموشی بغض
  در سکوت لحظه های بی کسی
  ضرب آهنگی به جان آینه
  قصه تلخ شکستن ساز کرد .
  انعکاس بغض سرد حنجره
  در نگاهی منتظر بر ختم خویش
  رازهای اندرونی باز کزد .
  چشم های آینه
  دیدگان حنجره
  هر دو خیس از جام زهر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar " خدای من "
  بگذار خداوند
  برای او
  در عشای ربانی لبخند بزند
  یا برای دیگری
  در افطار رمضان
  سفره باز کند
  من
  خدای محدود
  در شنبه ، یک شنبه
  پنج شنبه یا جمعه
  نمی خواهم .
  پروردگار اسی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar عروس . بریل
  " عروس "
  سی سال دورتر
  صدایی روشن
  پرسید :
  "عروس خانم من وکیلم ؟"
  و کسی در امروز
  جواب داد
  عروس
  رفته است
  ته مانده گل هایش را
  به لقمه ای نان بفروشد .
  " بریل "
  " بر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اعتبار حرف
  با دیده ی شگرف به تو باید نگاه کرد
  آری عمیق و ژرف به تو باید نگاه کرد
  در این کویر خفته بر انزوای خاک
  در آرزوی برف به تو باید نگاه کرد
  در انعکاس آیه ی ایمان به آینه
  ای اعتبار حرف به تو باید نگاه کرد
  جام

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مهمان خاک
  دیری نمی پاید که ما
  بر مرکب دستان هم
  ارابه ی خاموش را
  آسوده ، مهمان می شویم .
  دیری نمی پاید که ما
  در باور سرد زمین
  در مطبخ کرم زوال
  مدفون نسیان می شویم .
  زین چهار فصل روزگار
  در فصل گنگ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar اجداد
  در خود دقیق می شوم
  مندل عبور می کند از راه ذهن من
  فرضیه اش حقیقتی در زندگانی ام .
  این سان که روزهای پیاپی
  باری است روی شانه های ضعیف تن
  ...شب ها به چشم ، خواب سلامی نمی دهد
  اجداد حیوانی من مورچه بوده ان

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar مدرنیته

  برای من ساده
  برای این ذهن باستانی
  اندکی مدرنیته
  هوا را عوض می کند .
  گاهی
  چقدر دلم می خواهد
  عروسک شوم
  در پای اتاق فرشته نیک افتاده
  با کفش های سی سانت بیایی
  دست در گردنم افکند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar باغ
  من آز آن باغ که شاعر می گفت
  بوسه از چهره شبنم چیدم
  مست از آن ساغر ناب
  کنج دیوار فرو ریخته فاصله ها
  سر تعظیم به احساس سپید گل یاس
  از سر شور فرود آوردم .
  هم نفس با ضربان دل پروانه پیر
  پرده گوش اقاق

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قرار
  دلم
  در حوالی چشم های خورشید
  جا مانده است
  مغزم
  در علامت تعجب
  گیج است
  دست هایم
  در قلنج باورم خشکیده
  اما چشم هایم
  چشم هایم را کاشته ام در راه
  و بو می کشم ثانیه ها را
  ت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar کهکشان
  باز می گردم به دور کودکی
  هم سفر با آرزوی باورم
  می نشینم در کنار پنجره .
  یک نگاهم
  آسمان می چیند از مینای صاف
  یک نگاهم بر لب آموزگار
  مهر را در مهر معنا می کنم .
  می نویسد کهکشان
  گام بر می دارد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar رد پا
  تابستان
  رد پای من
  در ذهن نیلوفری جا ماند
  که دزدانه
  از دیوار خاطره ات
  بالا می کشید
  پاییز
  خشاخش برگ هایش
  زیر گام هایت
  ترانه فروتنی را
  نجوا می کند .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نیشتر
  شاهرگ جدایی را
  نیشترمی زنم
  کم کمک زخم های بیشتر می زنم
  فاصله طعم مرگ را می نوشد
  ناگهان مرا می بینی
  روبروی چشم احساست
  تق و تق ضربه، آرام ، بردر می زنم
  آری آری این چنین هر شب
  می آیم به خیال

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar زایش
  چشم هایش
  بر شکم زن باردار بغل دستی افتاد
  رو به راننده تاکسی
  سرود دلش را زمزمه کرد :
  مریم
  ...در شرقی ترین باور طلوع
  بر تب خال زایش
  بوسه زد
  و پسری هدیه گرفت
  از جنس آسمان
  با د

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دار
  سوزن بان
  در ایستگاه آخر
  میان کویر تنهایی
  مترسکی را
  دار زد
  که هم نشینی با فرشتگان را
  در آسمان تنهایی اش
  از او گرفته بود .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گم
  پدرم
  در تاریخ گم شد
  و از آن روز از گم شدن می ترسم
  اما این بار
  دل را به دریا زده ام
  می خواهم گم شوم
  در آغوشت
  پیدایم کن .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar دلقک
  وقتی که احساس می کنم تو باورت رنگ دیگست
  ثانیه های بودنت دلخوش به آهنگ دیگست
  بغض می شینه توی گلوم دنیا واسم سیاه میشه
  برای حلقه های اشک غرورم سد راه میشه
  حس می کنم دوست داشتنت ، سراب دلفریبیه
  عشق تو دره سقوط تو کاب

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تمدن
  پدر بزرگ
  یادش به خیر
  سفره گسترده باغچه رویایی ات
  زنبورها
  از شهد جاری بر تن تاک کنج باغ
  سرمست می شدند
  مورچگان
  تخم آفتاب گردان بر دوش می کشیدند
  خانه هاشان پیدا بود .
  بچه قورباغه ها ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بمان
  اکنون که
  لب هایم
  دم کشیده است
  از هرم بوسه هایت
  قلیانی چاق کن
  می خواهم در دود
  خالی شوم
  از غلیان
  اکنون که
  در خمیازه ها
  چشم می بندم
  خستگی ها را
  در دریای ذهنت

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بیداری زمین
  1 .
  زمين لرزيد
  دخترك سراسيمه سوي عروسكش دويد
  عروسكم نميرد
  مادر سراسر آغوش شد
  عروس فردا و عروسكش را
  زمين بيداريش را به رخ مي كشيد
  دخترك و مادرش در خواب برادر تعبير مي شدند
  با چشم هايي بيدار

  ...

  نمایش کامل شعر

تصویر شاعر

محمدرضا بداغی

اطلاعات شاعر

شاعر : محمدرضا بداغی
عنوان کاربری : شاعر
دفتر شعر : فاصله
نوع شعر : شعرسپید
دسته بندی : معناگرا
تخلص : رها
کشور : ایران
شهر : همدان
شناسه : AVA-p- 1244
تاریخ : سه شنبه 15 فروردين 1391 14:30
دیدگاه ها : 18
بازدید : 2508

دفاتر شعر

اشعار دیگر شاعر

جستجو در آوای دل

آخرین دانلود ها

پینشهاد واژه

آیا معنی واژه "باب" را می دانید؟

پخش موسیقی

ّبیوگرافی

پیشنهاد

حمایت از آوای دل

آخرین کتاب

افطاری

متن های دوزبانه

پیشنهاد کتاب

فرهنگ جامع زبان فارسی

مقالات عمومی

آخرین مقالات آموزشی

آخرین واژه ها

اشعار ماندگار

همایش ها

غیر فعال

آمار فعالیت

تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
تعداد بازدید 24,008,781
تعداد صفحات : 11832
تعداد اشعار : 10978
تعداد دیدگاه ها : 258,787
تعداد شاعران : 2015
تعداد شاعران آقا : 1458
تعداد شاعران خانم : 557
تعداد واژه های لغت نامه : 852
همایش های رسمی برگزار شده : 5