آوای دل
معین سجادی
معین سجادی
معین سجادی

دفتر شعر : آواي دل ما از خسرو اميني

نمایش 1-23 از 23 نتیجه
 • avatar نور علی نور


  همه نور است فهمـت، نیست جز نور
  چو فهمــت بیـشتر ،  نور علی نور

  بیا قلبــت به پــاکی کن ،تو روشن
  چو قلبـت پـــاک تر، نور علی نور

  به رشد عقــل، زیبــاتر بیـاندیش
  چو عقـلـت بیشتــر ، نور علی نور

  ز حق تــوفیق و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar یارانه ام چه شد؟
  گفته بودی که فزون بر چهل و پنج تومن

  میدهی سهــم ز یــارانه ی نفتی تو به من

  پس چه شد حال که خواهی تو بگیری آنرا

  با چک و چانه و صد حیله و ترفند زمن؟

  دکترا ! مرغ دلم  در قفس خــویش غمین

  بغ نمودست و ندارد هوس بـــا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar قرآن کریم


  مرا تو بیـش مگـــــریان ، که چشم گریــان است

  غم فـراغ تو دیــری است ، خفته در جــان است

  تنــــی که بــر ســـــــــر  بــازارِ عشــق می بیــنی

  فقط به عشق تو برجاست ، ور نه بی جان است

  نگـــاه مــــــرحمتی کن ،&n

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آهای مردم....
  آهای مردم.........
  ذره ای اعتماد می جویم
  که راز مگوی دل را
  دیگر
  به چاه نگویم
  .
  .
  میفشارد بغض غریبی
  گلویم را
  و آغوش گرمی نیست
  که تعدیل کند
  سردی روح کرخ و نیمه جانم را

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امام جواد عليه السلام
  يكي پرسش آورد نـــــزد رضـــــا (ع)
  كه اي صــاحب فضـــل و علمِ قضــا
  ز بعد از تو گـــو كيست اولي تـــرين
  كه سازد همه كس به علـمش يقين
  اگــــر پرسشي آمــــدم در خيــــال
  تــو فرمــا چه ســازم به

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar داد از این انسان......
  داد از این انسان که میبافد طناب دار خویش
  می زند آتش به عمـــرش با لهیـب کـار خویش
  دست در دست هــوس طی می کند ایـــــام را
  سخت بی رونق کند با این هوس بازار خویش
  دل به ابلیسی دهــد کـز ناسپــــــاسی طرد شد
  سخت رنجاند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar امید بخشش
  شَـــرم دارم ز خدا ، زین همه آلــــودگی ام!
  که چـرا جــای عبـــــادت ، پی آســـودگی ام

  عــمر فــردا به سر آید ، عملـی نیست مـــرا
  جز خدا آنکه رهـــاند زخطر ، کیست مــــرا؟

  هیچ در نـــامه اعمــالِ منِ مسکی

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar جان محمــود اینقــدر غوغا مکن
  جـــان محمــود اینقــدر غوغا مکن
  وضعمان خوب است تو حاشا مکن
  بهر چـه افـــــزون کنـی یـــارانه را
  کارمنــــــدم قطـــع کن کــارانه را
  آنقدر شکـــر خــدا دستم پر است
  میخرم هر آنچه را که درخور است
  مردمان از لطـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar فضای مجازی

  فضای مجــازی مزاجش تــــر است
  شتر مرغ گاهی در آن کفتر است
  یکی پرفسور می شــود انـــــدر آن
  مچل می کند جمله پیــر و جـوان
  گهــی نــاتـــــوانی تـــــوانـا شـــــــود
  در آن پیــر و فرتــــوت بـــرنـا شود<

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar شوق وصال
  در دلم شوق وصال است بیا جان بدهیم
  جان خود را به ره ایزد منان بدهیم
  چه از این خوشتر اگر ریشه عدوان بزنیم
  لاله کشته خود را ز صفا جان بدهیم
  عشق اگر ریشه دواند به دل خسته ما
  دیگرش هجر نباشد که به نسیان بدهیم
  لاجر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar معرفت
  صبح را با یاد حق آغـــاز کـن
  با دو بــال معرفت پـرواز کن
  پاک شو از حیـله و مکرو دغـل
  قلب خود را با خدا دمسـازکن
  معرفت مبنای پیـدایش بـُــود
  چشم خود را جور دیگر باز کن
  این جهان مملو از ناگفتنی ا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نماز
  سحرگاهان که باب توبه باز است --- گــه بهــروزی و راز و نیـاز است
  چو می سازی وضو بهــرعبادت --- شوی سرشار از لطف و سعادت
  نماز شب پر از فیض الهی است---به روز حشر بهر مـا گواهی است
  نمــاز صبــح دارد اجـر بسیــــار --- و می سازد تو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar آواي دل
  آواي دل

  آمــده ام تا شـــوم ، همره آواي دل
  پـــاي نهم بي ريــا ، در ره آواي دل
  دل چو بخواند مرا ، با سر و جان ميروم
  تا كه بگيرم نشان ، از دل خود جاي دل
  دوش برفتم دمي ، سوي خراباتيـــان
  عشق نديدم عيا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar راهي ...
  مژده اي دل كه به نزد تو روان خواهم شد
  در شعف همدم آن سرو چمان خواهم شد
  چرخ گردون گـــــــــرَم از دايره بيرون فكند
  از غم هجر تو اي گـــل نگــران خواهم شد
  گر نشد فرصت ديدار ميسّـــر تو بـــــدان
  با دلـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حديث دلشدگان
  امان از آن دل طماع چون جفـــــا بكنـد
  نصيب زحمت عشاق را فنـــــــا بكنـد
  اسير سازد هر آنكس كه از بـرش گذرد
  ز بهر فسق و فجورش دو صدخطا بكنـد
  پناه مي برم از شر او به حضرت دوست
  كه د

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حسرت
  دوري از خانه و كاشانه ، چه سخت است دلا
  حــذر از دلبــر يكــدانه ، چه سخت است دلا
  عشق آن است كه همـواره ببيني رخ يــــار
  ديـدن عاشق ديــوانه ، چه سخت است دلا

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar وطن من
  وطن يعني تمــــام ملك ايــــران-----وطن يعني سراسر شور و ايمان
  وطن يعني شكـــوه و سربلندي-----وطن، يعني به ايران پايـبندي
  وطن يعني ســـرودي عاشقانه-----وطن يعني اميدي جــــــــاودانه
  وطن يعني ســــــــرود زندگاني-----وطن يعني حي

  ...

  نمایش کامل شعر

  تصویر شاعر

  خسرو اميني

  اطلاعات شاعر

  شاعر : خسرو اميني
  عنوان کاربری : شاعر
  دفتر شعر : آواي دل ما
  نوع شعر : دوبیتی
  دسته بندی : مذهبی
  تخلص : اميني
  کشور : ایران
  شهر : tehran
  شناسه : AVA-p- 7279
  تاریخ : چهارشنبه 22 آذر 1391 17:55
  دیدگاه ها : 36
  بازدید : 2312

  دفاتر شعر

  اشعار دیگر شاعر

  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "اسباب" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  افطاری

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 21,721,110
  تعداد صفحات : 11835
  تعداد اشعار : 10981
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2016
  تعداد شاعران آقا : 1459
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5