آوای دل
d
d
d

دفتر شعر : مثنوی از حاتم سامانی

نمایش 1-21 از 21 نتیجه
 • avatar صفا
  ما صفا را از صفات حضرت حق داشتیم
  بذر نیکی زان غنیـمت در دل خود کاشتیم
  گـر عــدو از طیـنت بد شیشــه دل شـکــند
  نیست باکی خشم و کین را بهر او بگذاشتیم

  = = = = = = = = = = = = = = = =

  دور از چشم رقیبان ذکر و حالی داشتیم
  دوستـان

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar غرور خرکی

  یک جند خری بگشت مغرور
  از عرعر خویش شاد و مسرور

  میگفت همی بصوت عرعر
  از صوت بلندم گوشها کر

  این است نشان برتر من
  دو گوش درازِ بر سر من

  هرچند خرم ولی بزرگم
  من ابله نیم ، مثال گرگم

  لیسانس خری گرفته ام من
  راست

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar راه و چاه
  خواهشـی کردم من از آن پـیر راه ---- تـا کـه بنمـایـد مـرا او راه و چـاه

  گفـت جـانا از رهـی باید گذشـت ---- تا سـلامت طی نمائی کـوه و دشت

  اول آن ره را شـــناســائـی بکـن ---- وانگـه از سـیر و سـلوک آور سُخُن

  معــرفـت میـیاب بهــر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar بشنو ایدل صحبت اهل فنا


  بشــنو ایـدل صحـبت اهــل فــنا

   تـرک هســتی میـکن و بـی ادعـا

  از منــی بگــذر بشــو ســوی مـنا[1]

  تـا بیــابی معـــنی جـــود و فـــتا

  از انـانیــت[2] چــو فـارغ میشــوی

  از افــق تـابــان و بـازغ[3] میشـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar از آنگه که تاری بما چیره شد
  از آنگـه که تازی بمـا چـیره[1] شد

    فزون خواه بود و همی خـیره[2] شد

  پس از آن پیـامـبر وَ آن جانشـین
  بیـافتـاد در دسـت بیـگانـه دیـن

    به ویـرانــی کیــش پـرداختــند
    جهــانرا به آئیـن خـود سـاختـند

  &n

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar من ملک بودم
  مــن ملـک بــودم و از روز الســت _____ روح ایـزد در سـرشـت مـن نشست
  از قــــدم تـــا آمـــدم انـــدر وجـــود _____ شــد ملایـک چــاکـر و انــدر سـجود
  حاســدم ابلیــس شـــد از خیـــرگی _____ بسـت بـر مــن راه نیـــک و بنــدگـی
  گفـ

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تشنه لبم ساقیا
  تشــنه لبـــم ســاقیــا بــاده ی گلـگون بیــار . .. . چــاره ی دردم بکـن ای صـنم هـوشـیار
  حـــال خـــرابـم ببـــین رطــل گـــرانـم بــده . .. . وا بـرهــــانـم دمــی از غــم ایـن روزگـار
  خــرمـی از کــف بشــد شـــادی ایــام رفـت .

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar از قضـــای روزگـــار انــــدر ســــفر
  از قضـــای روزگـــار انــــدر ســــفر ____ طــی نمــودیــم راه بـی بیــم خطـر
  فــارغ از هـر مشــکل و سـوء قضـا ____ غـافـل از تقــدیـر کـامـد ســوی مــا
  همچــنان کـــردیـم مــا طـی طـــریـق ____ بــود ســـکان دار مـــا یــار شفیــق
  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar تا که زندانی نفسیم و اسیر هوسیم
  تـا کــه زندانـی نفسـیم و اســیر هوسـیم _____ راه عـزّت نشـناسیم و بـه جائی نرسـیم
  بــه خیــــال آدم آزاده و از بنــــــد رهـــا _____ غـافل از کوس رحیلیم و صدای جرسیم
  آفت جان که بود باده ی مسـتی و غـرور _____ مـرغ پا بسـته ی جهلیم و اس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar نوعي گفتم گفتا
  ------------------- من ------------------------------------------ دلدارمن
  - دوستت دارم عزيزم اين جفاكاري ز چيست ----- آن دل ديوانه‌ي تو گو بدانم زان كيست
  --- اين دل شيداي من در بندآن زلف دوتاست ----- عشق پاك و باصداقت اين زمانه كيمياس

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar گـرامــی زبـان ستــرگ دری
  گـرامــی زبـان سُتُــرگ دری -------- که دارد به هرچه زبان سروری
  ز شیرینی اندر جهـان شد سمر -------- رسا است و شیوا خوش و نامور
  در او گوهر است واژه گان گران -------- نبیـنی جز او برتر انـدر جهان
  ز فرهنـگ و دانش سـرآمد بُوَد

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در میخانه را بستند
  چرا ساقی در میخانه بسته است ------ دل میخوارگان را کی شکسته است
  چرا ساقی نجوشد باده در خم ------ قدح بشکسته و ساغر شده گم
  صدای نوش باد از چه نخیزد ------ بگو در جام من باده که ریزد
  صبوحی میزدیم دلشاد و خندان ------ ترانه بر لب و

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar هشدار ایزد
  ز ایزد آمده بر بنده هشدار ---------- که ای بنده تو مرز خود نگهدار
  که گیتی کشتزار آنجهان است ---------- هرآن چه می توانی نیک میکار
  هرآن کشتی در این گیتی سرانجام ---------- همان را بدروی پایانه ی کار
  زیانکاران و نیکان همترازند

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در منقبت و مصیبت حضرت ابی عبدالله‌(ع) 5
  جان پاكت را فدا كردي تو اندر راه او --------- از جهان و جان گذشتي بهر هو لبيك گو
  اندرين راه پر از خوف و خطر نوش تو بود --------- شربت و شهد شهادت كه همه كوش تو بود
  از لحاظ منطق و علم كتاب و دين حق --------- فرق حق و باطل و آنچه بگويم زي

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در منقبت و مصیبت حضرت ابی عبدالله‌(ع) 4 آ
  آه از قلب سياه نابكاران پليد --------- آه از خيل سپاه ناجوانمرد يزيد
  خواستند آب به‌آن جمع پريشان نرسد --------- قطره‌اي ماء مَعين بر لب عطشان نرسد
  حمله بردند برآن مير علمدار رشيد --------- چه حماسه آن دلاور مرد دوران آفريد
  دستها

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در منقبت و مصیبت حضرت ابی عبدالله‌(ع) 3
  زندگي يعني عقيده ، زندگي يعني جهاد
  ---------------- اين دو در طينت من دوست ‌وديعه بنهاد
  نيست مر آن‌كه سر و جان باختن در راه دوست
  ---------------- كار عاشق باشد و گشتن فدا در گاه دوست
  او براي عشق بازي با سر و جان آمده

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در منقبت و مصیبت حضرت ابی عبدالله‌(ع) 2
  او امام پارسايان و رضا بر خالق است
  ---------------- او چراغ راه خلق و رهنماي واثق است
  او نشان هر هدايت ، عروه الوثقي است او
  ---------------- حجت الله است بر اهل جهان ، بيتا است او
  در پي اصلاح امت ، امت جد كرام
  --

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در منقبت و مصیبت حضرت ابی عبدالله‌(ع) 1
  \\\" اين حسين كيست كه عـالم همـه ديوانه‌ي اوست
  ---------------- اين چه‌شمعي است كه جان‌ها همه پروانه‌ي اوست\\\"
  محتشم گوش بده تا بتو گويم كه حسين
  ---------------- زاده‌ي كيست وكرا باشدش او نور دو عين
  اين حسين زاده‌ي زهر

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar در کنج فراموشی
  در کنج فراموشی در گوشه ی تنهائی
  خو کرده دل زارم با اینهمه شیدائی
  از مردم بداندیش آمد بمن درویش
  سد گونه ستم در پیش نامد ز من آوائی
  این مردم با نیرنگ افسونگر و رنگارنگ
  بیکاره و بی فرهنگ دورند ز دانائی
  میبُد تو

  ...

  نمایش کامل شعر
 • avatar حدیث دل
  ظریفی گفت کای دلداده از دست
  دیاری هست زآگاهان سرمست
  همه اهل دل و دلداده هستند
  همه سرخوش ز جام باده هستند
  بیا بشنو تو آوای دل زار
  ز میخوران و فرصت را نگهدار
  بیا در جمع مشتاقان عاشق

  ...

  نمایش کامل شعر

  تصویر شاعر

  حاتم سامانی

  اطلاعات شاعر

  شاعر : حاتم سامانی
  عنوان کاربری : شاعر
  دفتر شعر : مثنوی
  نوع شعر : مثنوی
  دسته بندی : اجتماعی
  تخلص : حاتم
  کشور : ایران
  شهر : کرج
  شناسه : AVA-p- 6604
  تاریخ : جمعه 12 آبان 1391 22:19
  دیدگاه ها : 52
  بازدید : 3177

  دفاتر شعر

  اشعار دیگر شاعر

  جستجو در آوای دل

  آخرین دانلود ها

  پینشهاد واژه

  آیا معنی واژه "عالمتاب" را می دانید؟

  پخش موسیقی

  ّبیوگرافی

  پیشنهاد

  حمایت از آوای دل

  آخرین کتاب

  افطاری

  متن های دوزبانه

  پیشنهاد کتاب

  سکته ملیح

  مقالات عمومی

  آخرین مقالات آموزشی

  آخرین واژه ها

  اشعار ماندگار

  همایش ها

  غیر فعال

  آمار فعالیت

  تولد آوای دل : 1 / 1/ 1385
  تعداد بازدید 24,460,093
  تعداد صفحات : 11832
  تعداد اشعار : 10978
  تعداد دیدگاه ها : 258,787
  تعداد شاعران : 2015
  تعداد شاعران آقا : 1458
  تعداد شاعران خانم : 557
  تعداد واژه های لغت نامه : 852
  همایش های رسمی برگزار شده : 5