آوای دل
d
d
d

دوستانی که مایل به حمایت پروژه آوای دل هستند می توانند از طریق فرم زیر اقدام کنند.با تمامی کارت های عضو شتاب می توانید مبلغ مورد نظر را جهت حمایت آوای دل واریز نمایید.

آوای دل با حمایت های شما توسعه سریعتری خواهد داشت

نام شما :

مبلغ تراکنش (به ريال):